O jij Profeet, Allah volstaat jou.

8796

Allah volstaat jou. Hij is voldoende voor jou en zal zich over jou ontfermen in tijden van tegenspoed. Hij zal jou behoeden voor rampspoeden. Hij zal over jou waken ten tijde van calamiteiten. Wees dus niet beangstigd, bevreesd, bedroefd en bewogen.

Allah volstaat jou, Hij zal jou iedere vijand doen overwinnen, jou boven iedere tegenstander doen prevaleren, jou bijstaan in welk pad je ook inslaat en jouw smeekgebeden verhoren. Hij zal jou in genade aannemen, met meer verblijden indien jij erkentelijk bent, niet in de steek laten indien jij Hem gedenkt en jou trefzeker maken in al je beslissingen.

Allah volstaat jou, Hij zal jou, buiten familie om, hoger aanzien verlenen. Hij zal jou, buiten geld om, rijkdom verschaffen. Hij zal jou, buiten lijfwachten om, bescherming bieden.

Jij bent de triomfator, omdat Allah jou volstaat. Jij bent de overwinnaar, omdat Allah jou volstaat. Heb dus geen angst voor een oog dat met afgunst vervuld is, voor de listen van een slinkse iemand, voor het bedrog van een oplichter, voor de immoraliteit van hij die niet gelooft en voor de misleiding van een plannensmeder. Want Allah volstaat jou.

Als jou het geschrei van valsheid en het geroep van veelgodendom ten oren komt, jou de vinnigheid van de vijanden en de doortraptheid van de hypocrieten treft en jij het onderwerp van leedvermaak van de benijders bent, wees dan standvastig want Allah volstaat jou.

Als de tand des tijds zijn tol eist, vrienden jou laten vallen, naasten zich van jou afwenden, vijanden zich vergenoegen aan jouw leed, jij op je laatste benen loopt en verlossing uitblijft, houd dan stand want Allah volstaat jou.

Als benardheid jou ten deel valt, jij in een hachelijke positie verkeert, je omringd wordt door ontberingen, je omgeven wordt door rampspoeden, bezwijk dan niet want Allah volstaat jou.

Wees niet bedrukt en wend je niet tot een ander dan Allah voor hulp want Allah volstaat jou.

Als ziekte jou velt, je gebukt gaat onder schulden, je te lijden hebt onder armoe en behoeftig bent, wees dan niet verdrietig want Allah volstaat jou.

Als de overwinning achterwege blijft, de zege zich niet voordoet, tegenslagen zich intensiveren, jij onder de last dreigt te bezwijken, wees dan niet droevig want Allah volstaat jou.

Jij bent behouden, want jij staat onder Onze wakende Oog. Jij wordt bewaard, want jij bent Onze boezemvriend. Jij valt onder Onze auspiciën, want jij bent Onze Boodschapper. Jou komt Onze bescherming toe, want jij bent de uitverkoren dienaar en Onze uitverkozen Profeet.