Vergeet hem niet!

11664

Beste broeders en zuster, ik ben hier vandaag gekomen, omdat het lijkt alsof de moslimgemeenschap is verzwakt. En ik ben hier gekomen, omdat ik zie dat daar hevig misbruik van wordt gemaakt door degenen die de Islam slecht gezind zijn. Ik ben hier gekomen, omdat ik zie dat de moslims continu aangevallen, geschoffeerd en beledigd worden. Ik ben hier gekomen, omdat ik zie dat slechts weinigen uit deze gemeenschap het nog durven op te nemen tegen deze aanvallen. Het is alsof de moslimgemeenschap geen eenheid meer is. Het is alsof zij geen trots meer heeft om ergens voor te strijden. Of is het dat zij is verblind door de wereldse verleidingen?

Ik ben hier gekomen, omdat het mij treurt dat ik mensen passief achter het beeldbuis zie hangen, terwijl de Islam beledigd wordt. Ik ben hier gekomen, omdat het mij verdrietig maakt dat ik zie dat zogenaamde moslims hun schouders ophalen wanneer de Profeet (vrede zij met hem) beledigd wordt. Maar als één van hun eigen ouders beledigd zouden worden, springen zij direct uit hun vel en staan zij klaar om het voor hun ouders op te nemen.
Dit terwijl de moslims de Profeet (vrede zij met hem) als belangrijkste persoon in hun leven zouden moeten zien. Nog belangrijker dan hun eigen ouders en zelfs nog belangrijker dan hun eigen ik! Aboe Hoerayrah overlevert namelijk dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Bij Degene in Wiens Handen mijn ziel ligt, niemand van jullie zal (volledig) geloven, totdat hij meer van mij houdt dan van zijn eigen vader en kinderen.” En in een andere overlevering van Anas ibnoe Maalik, voegt hij daaraan toe: “en de algehele mensheid.”
(al-Boechaari)
Waarom zie ik dit gedrag niet bij hen wanneer onze Profeet (vrede zij met hem) beledigd wordt?! Zijn zij dan vergeten wie hij is? Zijn zij dan vergeten wat hij voor ons heeft betekend? Zijn zij vergeten wat hij allemaal voor ons heeft gedaan en wat hij allemaal voor ons heeft moeten doorstaan?
Liefde koesteren voor de edele Profeet (vrede zij met hem) is een onderdeel van het geloof. Zo zijn er in overvloed bewijzen te vinden die duiden op de verplichting dat de Profeet (vrede zij met hem) geliefder dient te zijn bij eenieder dan zichzelf, zijn ouders, zijn kinderen, zijn familie, zijn bezittingen en de algehele mensheid. Degene die dit niet kan waarmaken stelt zich vroeg of laat bloot aan de bestraffing van Allah.
cAbdoellah ibn Hishaam heeft overgeleverd en gezegd: “Wij bevonden ons in de gezelschap van de Profeet (vrede zij met hem), die de hand van cOmar greep. Hierop zei cOmar: ,,O Boodschapper van Allah, waarlijk, jij bent mij geliefder dan mijn alles, behalve mijzelf.” Waarna de Profeet (vrede zij met hem) zei: ,,Nee, bij degene in Wiens Hand mijn ziel ligt! Totdat ik geliefder ben bij jou dan jezelf.” cOmar antwoordde: ,,Waarlijk, bij Allah, op dit moment bent u mij geliefder dan mijzelf.” De Profeet (vrede zij met hem) zei: ,,Nu pas, O cOmar.”
(al-Boecharie)
Over de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Nu pas, O cOmar”, wordt bedoeld: “Nu pas is jouw geloof gecompleteerd.”
Allah de Verhevene spreekt een waarschuwing uit in de richting van degene die meer liefde heeft voor iets van de schepping dan voor Zijn Profeet (vrede zij met hem), zeggende:
قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
“Zeg: ,,Als jullie vaders en jullie zonen en jullie broeders en jullie echtgenotes en jullie familie en de bezittingen die jullie verworven hebben en de handel waarvan jullie verlies vrezen en de huizen die jullie behagen, jullie dierbaarder zijn dan Allah en Zijn Boodschapper en het strijden op Zijn weg, wacht dan tot Allah met Zijn beschikking komt. En Allah leidt het zwaar zondige volk niet.”
(Soerat at-Tawbah: 24)
Ibnoe Kathier zegt in de uitleg van dit vers: “Als deze zaken jullie dierbaarder zijn dan Allah en Zijn Boodschapper en het strijden op Zijn weg, wacht dan, oftewel reken dan op hetgeen aan bestraffingen en kwellingen dat voor jullie is klaargemaakt.”
Beste broeders en zusters, het is hij (vrede zij met hem) die ’s nachts huilde, omdat hij zich zorgen maakte om zijn oemmah. Hij maakte zich zorgen om jullie! En het is hij die Allah continu smeekte om zijn oemmah te leiden op het Rechte Pad en hen van hun lijden wilde verlossen. Het is hij die niets anders vurig wenste dan de mensen naar het Paradijs te leiden. En dit is het beste wat je iemand kan toewensen. Hij had niets anders dan het beste met ons voor. Doch, als hij beledigd wordt, zie je de mensen waar hij zich druk om maakte achterover leunen. Alsof zij dit alles vergeten zijn. Allah zegt toch:
لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
“Voorzeker, er is een Boodschapper tot jullie gekomen uit jullie eigen midden. Zwaar voor hem is jullie (te zien) lijden, vurig wenst hij voor jullie het goede, voor de gelovigen is hij liefdevol en barmhartig.”
(soerat at-Tawbah: 128)
Beste broeders en zuster, kennen wij ook barmhartigheid en liefde voor onze Profeet (vrede zij met hem)? Natuurlijk zal iedereen volmondig ‘ja’ zeggen. Maar mijn vervolgvraag is dan automatisch: “Waarom zie ik dat dan niet?” Waarom zie ik niet dat jullie dan voor hem opkomen en het voor hem opnemen? De Profeet (vrede zij met hem) heeft zijn liefde voor jullie immers wel in daden tot uitvoer gebracht. Hij heeft aanvallen moeten pareren, gescheld en getier moeten doorstaan, hij heeft zijn Boodschap wereldwijd verspreid zonder de hoop op te geven, hij heeft zijn Heer onophoudelijk gesmeekt om het welzijn van zijn oemmah, maar het is een aantal mensen van zijn oemmah dat niet het goede voor zichzelf wenst. Waar zijn hun wederdienst, als zij zeggen van hem te houden?
Hoe kan iemand niet van hem houden, terwijl zijn metgezellen niets anders dan lof voor hem hadden. Er is geen een metgezel die negatief over de Profeet (vrede zij met hem) heeft gesproken. Dit geeft ook zijn verheven karakter weer. Iedereen die in zijn buurt was, wilde niet meer weg. Iedereen die hem kende, bleef bij hem, wilde bij hem staan, wilde hem ook bijstaan en wilde zijn best voor hem doen. Zij bewezen hun diensten voor hem en bleven zij aan zij trouw bij hem staan, soms zelfs tot het bittere einde.
Het is zijn eigen vrouw cAai’shah (radhiAllaahoe canhaa) die zijn karakter het mooist beschreef toen haar werd gevraagd hoe de Profeet (vrede zij met hem) was. Zij antwoordde daarop: “Kaana khoeloeqoehoe al-Qoer’aan.” Zijn gedrag was als de Koran. Alles wat je in de Koran vindt, zo was hij. Wil je dus je Profeet leren kennen, lees dan de Koran en ontdek wie hij was.
Maar het waren niet alleen zijn metgezellen en zijn vrouwen die getuigden van het feit dat hij een goed man was. Nee, het is zelfs Allah die hiervan getuigd! Zijn Schepper en onze Schepper. Hij zegt immers:
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
“En Wij hebben jou (O Mohammed) slechts gezonden als barmhartigheid voor de werelden.”
(soerat al-Anbiyaa’: 107)
Het is vanwege het feit dat Allah hem tot het beste schepsel gemaakt heeft. Niemand anders dan hij (vrede zij met hem) heeft zoiets groots in de wereldgeschiedenis weten te bereiken. Hier getuigen zelfs de vroegere en huidige filosofen en wetenschappers van.
Of zijn wij dit vergeten? Zijn wij vergeten dat vandaag de dag anderhalf miljard mensen de leer aanhangen die de Profeet Mohammed 23 jaar lang heeft gepredikt? Zijn wij vergeten dat de Islam door de geschiedenis heen vele aanvallen heeft weten te overwinnen? Zijn wij vergeten dat wanneer wij opkomen voor de Islam, dat Allah ons bijstaat? Zijn wij vergeten dat als wij dat niet doen, Allah ons niet zal helpen? Hij heeft toch in de Koran beloofd:
إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ
“Voorwaar, Allah verandert de toestand van een volk niet, totdat zij hun eigen toestand veranderen.”
(soerat ar-Racd: 11)
Mohammed (vrede zij met hem) is niet zomaar iemand. Hij is één van de Boodschappers van Allah! Onder de Boodschappers heeft hij zelfs de meest vooraanstaande positie. Allah heeft hem met veel goeds begunstigd. Eén van de grootste gunsten jegens hem, die je door de eeuwen heen ziet, is het feit dat bij iedere keer dat de Profeet zijn naam wordt genoemd, de moslims vrede en zegeningen over hem wensen. En dit is waarlijk door Allah een nagekomen belofte:
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
“En Wij hebben jouw roem verhoogd.”
(soerat ash-Sharh: 4)
En deze roem is geen enkele andere Profeet toegekomen! Iedere keer dat wij zijn naam noemen of horen, zeggen wij: “SallAllaahoe calaihi wa sallam.” Iedere keer dat wij dat zeggen, worden wij daar ook voor beloond.
Dus daarom beste broeders en zusters, vergeet niet wie Mohammed (vrede zij met hem) is! Onderschat de aanvallen aan zijn adres niet, want waarlijk, iedere aanval jegens hem is een aanval jegens ons geloof. En een aanval jegens ons geloof is een aanval jegens ons als volgers van hem (vrede zij met hem).
Wij dienen deze aanvallen dan ook te weerleggen. En ook dit dient op een Islamitisch gepaste wijze te gebeuren. Namelijk zonder geweld, vernieling, gescheld of discriminatie! Bestrijdt het woord met het woord!
Pak daarom je pen, je typemachine of je toetsenbord. Schrijf een weerwoord en neem het op voor Mohammed (vrede zij met hem). Dat is het minste wat je nu voor hem kan doen, nadat hij jou het Rechte Pad heeft laten zien en dit niet zonder lijden heeft moeten doorstaan! Doe datgene waar je toe gerechtigd bent. Onderneem juridische stappen jegens de beledigers. Begin een rechtszaak tegen hen. Neem een advocaat in de arm, als jij daar zelf niet toe in staat bent.
We leven in een land, waar iedereen gelijk is. Dus laat niet over je heen lopen en laat je stem horen!
Neem het op voor Mohammed (vrede zij met hem), neem het op voor de Islam en neem het op voor je medemoslims. Hier in dit land en overal ter wereld. En mijn oproep aan eenieder is:
Vergeet Mohammed (vrede zij met hem) niet!
Vergeet hem niet!
Uitgetypte lezing van Mohamad Yamani
Locatie: Moskee as-Soennah
10 februari 2008

Vergeet hem niet!

2179