Waarlijk, Wij hebben jou een duidelijke overwinning geschonken

8545

“Waarlijk, Wij hebben jou een duidelijke overwinning geschonken.”

(Soerat al-Fath: 1)

Wij hebben jou zeker een duidelijke, triomfantelijke, gezegende overwinning geschonken. Wij hebben voor jou de harten geopend, zodat jij daarin het geloof kon zaaien. Wij hebben voor jou de gemoederen toegankelijk gemaakt, zodat jij daarin de deugd kon planten. Wij hebben aan jou de inborsten onderhevig gemaakt, zodat jij daarin de waarheid hoogtij deed vieren. Wij hebben voor jou de steden opengesteld, zodat jij daarin de leiding kon verspreiden. Wij hebben jou de schatten der kennis en wijsheid overhandigd. Wij hebben middels jouw boodschap omsloten harten, blinde ogen en dove oren doen ontwaken. Wij hebben jouw boodschap de mens en de djinn doen bereiken.

Wij hebben jou een duidelijke overwinning geschonken, hetgeen resulteerde in een overvloed aan baatvolle kennis, geprezen leiding en ongeëvenaarde goedgeefsheid.

Wij hebben jou een duidelijke overwinning geschonken, verrijkt met oorlogsbuit die jij vervolgens verdeelde, met voedsel die jij verspreidde en bezit dat jij uitgaf.

Wij hebben voor jou de poorten van wetenschap geopend, terwijl jij ongeletterd was, waarop de geleerden uit jouw zee van kennis putten.

Wij hebben jou overspoeld met het goede, waardoor jij in staat werd gesteld de familiebetrekkingen te eren, de vreemde te begiftigen, de hongerige te voeden, de naakte van kleding te voorzien, de stakker te troosten en de arme te verrijken. Dit alles dankzij Onze gunst, proviand en vrijgevigheid.

Wij hebben de forten, steden en dorpen aan jouw voeten onderworpen, zodat jouw geloof is gaan heersen, jouw vaandel is gaan wapperen en jouw gezag is gaan gelden. Al het goede, overwinningen en succes zijn per slot van rekening aan jou beschonken.