Aboe Bakr op zijn sterfbed

7559

Toen Aboe Bakr (moge Allah tevreden met hem zijn) op zijn sterfbed lag reciteerde hij het volgende vers (interpretatie van de betekenis):

“En de doodstrijd is werkelijk aangebroken. Dit is waarvoor jij pleegde te vluchten.” (Soerat Qaaf: 19)

Hij zei tegen cAa’ishah: “Neem deze twee gewaden die ik aan heb, was ze en gebruik ze als lijkengewaad voor mij. (En koop geen nieuwe) want een levende heeft meer recht op nieuwe kleding dan een stervende.

En toen hij aan het sterven was gaf hij cOmar ibnoe al-Khattaab het volgende advies: “Ik zal je het volgende meegeven als je dit van mij aanneemt: ,,Waarlijk, aan Allah, de Verhevene, behoren rechten toe die ’s nachts nagekomen dienen te worden en overdag niet meer geaccepteerd worden. En waarlijk, aan Allah, de Verhevene, behoren rechten die overdag nagekomen dienen te worden en ’s nachts niet meer geaccepteerd worden. En waarlijk, Hij accepteert de aanbevolen daden niet alvorens men de verplichte zaken nakomt.

De reden waarom de weegschaal (van goede daden) van sommige mensen zwaar weegt op de Dag des Oordeels is omdat zij de Waarheid hebben gevolgd in het wereldse leven. Het is vanzelfsprekend dat een weegschaal waarin de Waarheid wordt geplaatst dan ook zwaar weegt.

En de reden waarom de weegschaal (van goede daden) van sommige mensen licht weegt op de Dag des Oordeels is omdat zij de valsheid hebben gevolgd in het wereldse leven. Het is vanzelfsprekend dat een weegschaal waarin de valsheid wordt geplaatst dan ook licht weegt.”