Aboe Hoerayrah praat met de shaitan

9294

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zamelde liefdadigheid in, bestaande uit graan en dadels. Hij verzamelde dit in een graanschuur en liet Aboe Hoerayrah hierover waken.Zo vertelt Aboe Hoerayrah: “Toen ik de eerste nacht waakte onder het maanlicht, kwam er een oude man (die in werkelijkheid de Shaytaan was) leunend op zijn wandelstok aanlopen en hij droeg een zak bij zich. Hij sprak Aboe Hoerayrah aan, hij zei: “Geef mij van de bezittingen van Allah, ik heb namelijk kinderen en ik ben een oude man.” (in een overlevering van al-Boekhaari wordt er vermeld dat hij meteen hiernaar greep, zonder toestemming te vragen). Aboe Hoerayrah hield hem tegen en zei: “Bij Allah! Ik zal de Profeet (vrede zij met hem) hierover inlichten.” Hij zei: “Laat mij gaan.”, en hij begon zijn beklag te doen over zijn situatie, waarop hij (Aboe Hoerayrah) hem liet gaan. In de tweede nacht kwam hij wederom en begon dadels te stelen. Hij werd door Aboe Hoerayrah nogmaals in de kraag gegrepen, en hij liet hem uiteindelijk weer gaan. Toen het voorgaande zich wederom voordeed in de derde nacht, zei Aboe Hoerayrah: “Bij Allah! Ik zal de Profeet (vrede zij met hem) hierover inlichten.” Hij (de Shaytaan) zei: “O Aboe Hoerayrah, ik zal je iets leren, wanneer je dit ’s nachts zegt, de Shaytaan je niet zal naderen?” Hij (Aboe Hoerayrah) zei: “(En) dat is?” Hij zei: “Ayaat ul-Koersiy.” (de Troonvers; Soerat al-Baqarah: 255) Aboe Hoerayrah nam dit advies aan, ging naar de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) en zei: “O Boodschapper van Allah er kwam een man naar mij en zus en zo deed zich voor.” Hierop zei de Profeet (vrede zij met hem) met een glimlach op zijn gezicht: “Weet je met wie je drie maal hebt gesproken?” Hij (Aboe Hoerayrah) zei: “Nee!” Hij (de Profeet, vrede zij met hem) zei: “Dat was de Shaytaan.”

Wat leert dit verhaal ons

– De moslim accepteert goede raad van iedereen, zelfs als deze van een niet-moslim afkomstig is. Dit omdat de shaitan Aboe Hoerayrah over Ayaat-oel Koersie leerde en hij dit accepteerde, hij zij niet: “Dit komt van de shaitan, dus accepteer ik het niet.”

– De shaitan kan elke gedaante aannemen voor zover Allah dit toestaat.

– Het belang van Ayaat-oel Koersie en het reciteren ervan voor het slapen gaan.