Ali ibn Abi Taalib op zijn sterfbed

7187

Nadat cAli (moge Allah tevreden met hem zijn) neergestoken werd vroeg hij: “Wat hebben jullie met de dader gedaan?”

Zij antwoordden: “Wij hebben hem overmeesterd.”

Hij zei: “Geef hem te eten van datgene wat ik eet en geef hem te drinken van datgene wat ik drink. Als ik dit overleef, dan zie ik wel wat ik verder met hem zal doen. Als ik daarentegen sterf, maak hem dan dood.”

Vervolgens droeg hij zijn zoon, al-Hasan om hem na zijn dood te wassen. Hij zei: “Schaf geen duur lijkengewaad aan. Want waarlijk, ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zeggen: ,,Schaf geen duur lijkengewaad aan, want het verslijt erg snel (in het graf).”

Daarna zei hij: “Loop niet te snel en niet te langzaam tijdens mijn begrafenisstoet. Als het goede op mij staat te wachten, dan brengen jullie mij daar spoedig naar toe en als het slechte op mij staat te wachten, dan zijn jullie van mij af.”