De laatste momenten van Sheikh Ibn ul-cOethaymien

6979

Sheikh Khamies ibnoe Moebaarak az-Zahraanie vertelt het volgende: “Ik herinner mij Sheikh ibn ul-cOethaymien toen hij weigerde afstand te doen van slechts één Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). Weten jullie welke? De Soennah1 van de baard.

Er werd tegen hem gezegd: “Jij hebt kanker en je moet een chemokuur ondergaan.” Hierop vroeg hij: “Zal ik mijn baard hierdoor verliezen?” Er werd geantwoord: “Ja, je zal je baard verliezen.” Waarop hij zei: “Nee, ik onderga het niet. Ik wil mijn Heer tegemoet gaan met mijn baard.” Hij weigerde om afstand te doen van één Soennah.

De Sheikh zei: “Ik hoef geen chemokuur en laat mij. Middels Doecaa’, Adhkaar, Roeqya, zamzamwater en olie zal ik wel genezen. Zo niet, dan zal ik Allah tegemoet gaan met mijn baard.” Hij weigerde afstand te nemen van één Soennah.

Wanneer kennis zich in het hart nestelt en men de biografie van de Profeet (vrede zij met hem) leest en ziet wat de Profeet (vrede zij met hem) heeft opgeofferd, dan zal hij geen afstand doen, zelfs niet van één Soennah.

De Sheikh weigerde dus en kwam te overlijden, werd gewassen, ingewikkeld en werd met behoud van zijn baard begraven. Tot het laatste moment van zijn leven nodigde hij uit naar Allah.

Ik herinner mij de laatste les die wij van hem hoorden. Het was de laatste dag van de Ramadan. Tot onze verbazing sprak hij heel moeilijk. Achteraf bleek dat de Sheikh zijn woordje hield, terwijl hij – inclusief zijn gezicht – onder de infusen zat. Hij sprak over de regelgevingen omtrent cIed ul-Fitr, terwijl hij een mondkapje droeg. Daarom sprak hij zo moeilijk.

Nadat hij klaar was en de microfoon bij hem weggehaald werd, keek hij zijn kinderen aan en zei tegen hen: “En jullie wilden mij dit ontnemen?” Oftewel, jullie wilden mij deze grote kans om naar Allah uit te nodigen, en de mensen te onderwijzen in het geloof, ontnemen?

Hij werd vervolgens opgehaald uit Jeddah en teruggebracht, maar onderweg verloor hij zijn bewustzijn. Twee dagen daarna overleed hij.

Tot het laatste moment verkondigde hij het geloof. Hij kende de waarde van de Soennah. Vandaar dat hij zich hieraan vastklampte en deze deed herleven.

Team al-Yaqeen

1. Soennah kan opgedeeld worden in 2 categorieën: aanbevolen en verplicht. De baard is een verplichte Soennah.