De traan van Sheikh Ibn Baaz

11490

Sheikh Ibraahiem Ibn cAamir ar-Roehaylie vertelt het volgende: “Sommige geleerden lieten het volgende weten over Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz. Hij adviseerde eens een persoon waarvan bekend was dat hij enige kennis bezat, maar te lijden had onder bepaalde religieuze afwijkingen. Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz had de gewoonte om op deze persoon veelvoudig in te praten. Desondanks gaf hij hier geen gehoor aan. Hij luisterde naar de woorden van de Sheikh die hem koud lieten en vertrok vervolgens weer. Dit deed de Sheikh niet van zijn koers afwijken en hij bleef het keer op keer op een zachtmoedige manier proberen.

Toen deze persoon een keer wegliep, draaide hij zich om en zag tot zijn verbazing Sheikh Ibn Baaz een traan wegpinken. Toen deze persoon de Sheikh hierover vroeg, zei de Sheikh: “Ik heb medelijden met jou”. Dit deed de man afstand nemen van zijn dwaling en gehoor geven aan de oproep van deze traan. Een traan van zachtmoedigheid en mededogen voor de moslims. Allah geeft meer succes op basis van zachtmoedigheid. Allah plant zachtmoedigheid in het hart van een uitnodiger en brengt deze tot uiting in de vorm van een traan, waardoor een ander zodanig geraakt wordt dat hij afstand neemt van zijn eerdere standpunten. Het zijn dit soort geleerden die hun sporen hebben verdiend, dankzij de genade en zachtmoedigheid die Allah in hun harten heeft geplant.

Sheikh Ibn Baaz is alom bekend om zijn zachte houding ten opzichte van zijn tegenstanders. Zelfs de tegenstanders die bij de mensen onder de meest afgrijselijke bijnamen en titels bekend stonden, werden door de Sheikh niet overgeslagen als het om Dacwah ging. Hij zocht hun op en onderhield contact met hen. Dat is dan ook de reden waarom Allah een groot aantal mensen door toedoen van de Sheikh heeft geleid naar het Rechte Pad.

Hij is uiteindelijk een imam geworden die door de mensen opgevolgd wordt in het goede en de Soennah. Zodra de uitspraak valt: “Sheikh Ibn Baaz heeft gezegd..”, dan hechten de mensen daar veel waarde aan. Als je dus vraag wat hetgeen is waarmee de Sheikh zijn status heeft verworven, dan is dat zachtmoedigheid, advies en mededogen.

Voorbeelden van de goede omgang van de Sheikh met de mensen zijn er in overvloed. Zelfs de leugenaars die zijn werk en woorden vervalsten en hem lasterden, konden vertrouwen op zijn zachtmoedigheid. Dit gold trouwens ook voor degenen die zich schuldig maakten aan religieuze afwijkingen. Hij was zachtmoedig tegen hun en drong bij de gezaghebbers erop aan om ook zachtmoedig te zijn tegen hun. Het was hierdoor dat de Sheikh met veel goedheid werd beschonken door Allah.

Team al-Yaqeen