De verdiensten van cAa’ishah

5201

Aangezien wij de laatste tijd kennis hebben genomen van een aantal schofferende uitspraken aan het adres van onze moeder cAa’ishah, dat gedaan is door een zekere ellendeling, willen wij de moslims herinneren aan een aantal verdiensten van deze geweldige vrouw:

1. Zij was de vrouw van de Profeet (vrede zij met hem). En evenals de rest van zijn vrouwen, komt zij in aanmerking voor de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“O vrouwen van de Profeet, jullie zijn niet als de andere vrouwen, indien jullie vrees kennen. Verzacht jullie stemmen daarom niet, waardoor degene die ziek van hart is in verleiding komt. En zegt het goede, verblijft in jullie huizen en toont jullie aantrekkelijkheden niet zoals in de tijd van de eerste Djaahiliyyah (onwetendheid).”

(Soerat al-Ahzaab: 32)

In dit vers geeft Allah duidelijk te kennen dat de vrouwen van de Profeet boven de rest van de vrouwen staan.

2. Haar huwelijk met de Profeet houdt niet op te bestaan na het wereldse leven, want ook in het Hiernamaals zal zij zijn vrouw zijn. In een overlevering van at-Tirmidhie staat vermeld dat Djibriel de verschijning van cAa’ishah op een groen stuk zijde toonde aan de Profeet en tegen hem zei: “Dit is jouw vrouw in het wereldse en in het Hiernamaals.”

3. Allah bestempelde haar als de moeder der gelovigen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“De Profeet heeft meer recht op de gelovigen dan zij hebben op zichzelf. En zijn echtgenotes zijn hun moeders.”

(Soerat al-Ahzaab: 6)

4. Zij wordt gerekend tot de familie van de Profeet. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, Allah wenst slechts de onreinheid van jullie weg te nemen, O Lieden van het Huis, en jullie zo rein mogelijk te maken.”

(Soerat al-Ahzaab: 33)

Uit de voorgaande verzen is duidelijk op te maken dat deze Woorden bedoeld zijn voor de vrouwen van de Profeet en dus ook voor cAa’ishah. Het is algemeen bekend dat de Profeet bij het binnentreden van zijn huis tegen cAa’ishah zei: “Assalaamoe calaikoem, yaa Ahl al-Bayt.”

5. Zij was de meest geliefde persoon bij de Profeet. In Sahieh al-Boekhaari staat vermeld dat cAmr ibn ul-cAas de Profeet vroeg over de meest geliefde persoon bij hem. Hij antwoordde: cAa’ishah.” En degene die geliefd is bij de Profeet heeft ook recht op onze liefde, want in Sahieh Moeslim lezen wij dat de Profeet tegen zijn dochter Faatimah zei: “Hou je van mij?” Waarop zij zei: “Natuurlijk.” De Profeet antwoordde: “Hou dan van deze (verwijzend naar cAa’ishah).”

6. Zij behoort tot de beste vrouwen die de geschiedenis ooit gekend heeft. De Profeet heeft wel eens gezegd dat de positie van cAa’ishah ten opzichte van de rest van de vrouwen te vergelijken is met het vlees van een maaltijd ten opzichte van de rest ervan.

7. In een overlevering van at-Tirmidhie staat vermeld dat zelfs Djibriel de Profeet heeft gevraagd om haar namens hem te groeten.

8. Zij behoort tot de voornaamste mensen die ons kennis hebben verschaft. Van alle overleveraars is zij één van degenen die de meeste overleveringen aan ons heeft overgebracht.

9. De Profeet koos ervoor om tijdens zijn ziekte zijn laatste uren te spenderen in haar huis.

10. De Boodschapper stierf in haar huis met zijn hoofd op haar borst.

11. En de Boodschapper werd begraven in haar kamer.

Ondanks al deze verdiensten die de revue zijn gepasseerd, kunnen wij slechts zeggen dat wij niet in staat zijn om cAa’ishah voldoende te eerbiedigen zoals zij dat verdient. Al haar verdiensten zijn simpelweg niet op te sommen. Het enige wat wij kunnen doen, is haar van tijd tot tijd gedenken en smeekbedes voor haar verrichten.

Team al-Yaqeen