Het berouw van al-Foedayl ibnoe cIyyaad

6393

Al-Foedayl ibnoe cIyyaad, later één van de meest vrome en bekende voorgangers, plachte in zijn tijd van onwetendheid, in de nacht karavanen te overvallen en te beroven. Hij nam altijd een houweel en een mes mee om zijn gruweldaden te plegen. Hij was iemand die onverschrokken en sterk gebouwd was. De mensen waarschuwden elkander voortdurend voor al-Foedayl ibnoe cIyyaad. Ook zouden moeders hun kinderen, om ze stil te krijgen, bang maken met de woorden: "Wees stil, anders breng ik je naar al-Foedayl."

Op een dag klom al-Foedayl ibnoe cIyyaad met een ladder over een muur om iemands huis te beroven. Toen hij over de muur keek, zag hij de bewoner van het huis. Het was een oude man met de Koran in zijn hand. Hij opende de Koran, richtte zich tot de Qiblah, legde zijn kleine olielamp naast zich neer en begon te reciteren om vervolgens in tranen uit te barsten.
Zie hier toch het verschil tussen de levenswijzen van deze twee totaal verschillende mensen. De een was gewoon mensen te overvallen, bad niet, vastte niet, gedacht Allah niet en verrichtte geen enkele vorm van aanbidding. Terwijl de ander de nacht doorbracht in het gedenken van Allah en het voordragen van Zijn Verzen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
"Is iemand die weet dat wat aan jou is neer gezonden van jouw Heer de Waarheid is, gelijk aan degene die blind is? Het zijn slechts de bezitters van verstand die er lering uit trekken."
(soerat ar-Racd: 19)
"Is de gehoorzame die een gedeelte van de nacht, zich neerknielend en staand (in het gebed doorbrengt), die het Hiernamaals vreest en hoopt op de Barmhartigheid van zijn Heer beter (of de ongelovige)? Zeg: ,,Zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben? Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van gezond verstand die er lering uit trekken."
(soerat az-Zoemar: 9)
De oude man reciteerde verder totdat hij bij het volgende vers aankwam (interpretatie van de betekenis):
"Is het voor degenen die geloven nog geen tijd, dat hun harten zich onderwerpen aan het gedenken van Allah en wat is geopenbaard van de Waarheid (de Koran)? En laten zij niet worden als degenen aan wie de Schrift (de Thora) voorheen was gegeven. Toen werd de tijd voor hen te lang, zodat hun harten verhardden. En de meesten van hen zijn zwaar zondigen."
(soerat al-Hadied: 16)
Al-Foedayl richtte zijn blik tot de hemel en zei: "O mijn Heer, ik keer mij vanavond berouwvol tot u." Hij ging van de muur af en waste zich. Vervolgens trok hij andere kleding aan en liep naar de moskee om daarginds tot aan de ochtend zijn zonden te overpeinzen en te wenen. Hierop vergaf Allah hem en maakte hem uiteindelijk tot een rechtschapen dienaar die voor anderen als voorbeeld diende. Dus gelet, beste mensen, op de toestand van deze man die eerst een inbreker was, maar uiteindelijk een groot voorbeeld werd.