Sheikh Ibn al-ʿOethaymien

9097

Met betrekking tot Sheikh Moehammad ibnoe Saalih al-cOethaymien (moge Allah hem genadig zijn) is verhaald: “Een lid van het centrum voor Predikatie en Leiding in Jedda vertelt dat hij gedurende de Hadj van het jaar 1416 Hidjrah (1996 na Chr.) samen met de Sheikh aanwezig was op het koning cAbd al-cAziez-vliegveld in Jedda, omringd door de pelgrims die waren gearriveerd voor de Hadj.

De Sheikh deed datgene wat hij moest doen in zijn positie, hij gaf de pelgrims namelijk een preek. Een grote groep Russische pelgrims was aangekomen en de Sheikh wilde het woord tot hen richten. Hij vroeg dan ook of er een tolk onder hen aanwezig was waarop de gids van de groep naar voren kwam, niet wetende dat dit Sheikh Ibn al-cOethaymien was.”

Na de vertaling vroeg de tolk wie de Sheikh was. Er werd hem verteld dat dit Sheikh Ibn al-cOethaymien was. Toen hij dit hoorde, draaide hij zich om om de Sheikh te omarmen en hem te kussen op zijn voorhoofd. Dit alles terwijl hij huilde. Hij greep de microfoon en sprak de mensen toe en zei: “Dit is Sheikh Ibn al-cOethaymien.” Daarop brak iedereen in de groep in tranen uit, terwijl de gids maar door de microfoon bleef roepen: “Sheikh Ibn al-cOethaymien! Sheikh Ibn al-cOethaymien! Sheikh Ibn al-cOethaymien!”

De leden van de groep kwamen allen naar voren om de Sheikh te groeten en te kussen. De gids van de groep draaide zich naar de Sheikh en zei: “Dit zijn jouw studenten. Zij lazen jouw boeken in schuilkelders tijdens de communistische overheersing.”

(al-Djaamic li-Hayaat il-cAllaamah Moehammad ibnoe Saalih al-cOethaymien, blz. 38)