Aankondiging van de Profeet in de Thora

10077

cAtaa’ Ibn Yasaar overlevert: Ik kwam cAbdullah Ibn cAmr Ibn al-cAas tegen en zei: ,,Vertel mij hoe de Profeet (vrede zij met hem) in de Thora wordt beschreven?” Hij zei: ,,Ja, bij Allah! Hij is in de Thora beschreven net zoals hij in de Koran wordt beschreven: ,,O jij Profeet! Waarlijk, Wij hebben jou gestuurd als getuige, brenger van blijde tijdingen en waarschuwer en beschermer van de ongeletterden (de Arabieren). Jij bent Mijn Dienaar en Boodschapper. Ik heb jou al-Moetawakkil (hij die op Allah vertrouwt) genoemd, niet grof noch hardvochtig, noch iemand die zijn stem op de marktplaatsen verheft en noch iemand die het slechte met het slechte vergeldt, maar iemand die vergeeft en genade schenkt. En Allah zal hem niet het leven ontnemen, totdat Hij het kromme geloof door hem zal rechtzetten, zodat zij (mensen) zullen zeggen: ,, Er is geen God dan Allah”. En Hij zal door hem blinde ogen, dove oren en omwikkelde harten openen.”

(al-Boechari)