De eerste moslims

13393

cAmmaar (moge Allah tevreden zijn met hem) overlevert: "Ik zag de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) met slechts vijf slaven, twee vrouwen en Aboe Bakr (als volgelingen)."

(al-Boechari)

cAmrah ibnoe cAbsah overlevert dat hij zei: "O Boodschapper van Allah, wie is er met jou op deze zaak (de Islam)?" Hij antwoordde: "Een vrije man en een slaaf." Hij (cAmrah) zei: "Op die desbetreffende dag waren Aboe Bakr en Bilaal met hem." Vervolgens zei hij (vrede zij met hem): "Keer terug naar jouw stam, totdat Allah, de Almachtige, de Verhevene, Zijn Boodschapper versterkt (op aarde). cAmrah ibnoe cAbsah was gewoon te zeggen: "Toentertijd vormde ik een kwart van de Islam."

(Moeslim)