De openlijke verkondiging van de Islam

8905

Ibn cAbbaas overlevert: "Toen de volgende vers werd geopenbaard:

"En waarschuw jouw naaste familieleden."

(Soerat ash-Shoecaraa’: 214)

Vertrok de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) en beklom (de berg) Safaa en riep: ,,Wa Sabaahah!" (noodkreet die de arabieren gebruikten), waarop zij (de mensen) zeiden: ,,Wie is dit?" en zij verzamelden zich bij hem. Hij (vrede zij met hem) zei toen: ,,Als ik jullie vertel dat er achter deze berg paarden (een leger) in aankomst zijn, zouden jullie mij dan geloven?" Zij zeiden: ,,Wij hebben jou nooit betrapt op een leugen." Hij zei: ,,Waarlijk, ik ben een waarschuwer (die) tot jullie (is gestuurd, om jullie te waarschuwen) voor een ernstige bestraffing." Aboe Lahab zei: ,,Mag jij vernietigd worden, heb je ons hiervoor verzameld?" Hierop werd (de volgende soerat) geopenbaard:

"Vernietigd zijn de handen van Aboe Lahab en vernietigd is hij."

(Soerat al-Masad)
(al-Boechari)

cAa’ieshah overlevert: "Toen de volgende vers werd geopenbaard:

"En waarschuw jouw naaste familieleden."

(Soerat ash-Shoecaraa’: 214)

Stond de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) op en zei: ,,O Faatimah dochter van Mohammed, O Safiyyah dochter van cAbd al-Moettalib, O kinderen van cAbd al-Moettalib, ik kan niets voor jullie betekenen bij Allah. Vraag mij (nu) van mijn bezittingen, wat jullie willen."

(Moeslim)