De verheven afkomst van de Profeet Mohammed

10054
Waathilah bin el-Asqac overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Voorwaar! Allah heeft uit het nageslacht van Ibrahiem Ismaciel (vrede zij met hen) uitverkoren, en Hij heeft uit het nageslacht van Ismaciel Kinaanah uitverkoren, en Hij heeft uit het nageslacht van Kinaanah Qoeraish uitverkoren, en Hij heeft uit het nageslacht van Qoeraish Bani Haashim uitverkoren, en Hij heeft mij uit Bani Haashim uitverkoren.

(Moeslim)