De verheven positie van khadiedjah

8688

Aboe Hoerayrah overlevert: “Djibriel (vrede zij met hem) kwam naar de Profeet (vrede zij met hem) en zei vervolgens: ,,O Boodschapper van Allah, dit is Khadiedjah die is aangekomen. Zij heeft en eten of drinken bij zich. Wanneer zij bij jou aankomt, doe haar dan Salaam (vredesgroet) van haar Heer en van mij en verblijdt haar met een huis in het Paradijs van Qasab (riet gemaakt van parels) waarin zij geen geschreeuw hoort en geen vermoeidheid kent.

(al-Boechari en Moeslim)