De wijze waarop de openbaring tot de Profeet kwam

9601

cAa’ieshah, de vrouw van de Profeet (vrede zij met hem) overlevert dat al-Haarith ibnoe Hishaam de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) een vraag stelde, hij vroeg: “O Boodschapper van Allah, op welke wijze komt de openbaring tot u?” De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) antwoordde: “Soms komt deze tot mij op een wijze die te vergelijken is met het geluid van een bel en dit is voor mij het allerzwaarst. Wanneer dit (geluid) mij verlaat, heb ik waarlijk alles begrepen wat hij (Djibriel, vrede zij met hem) mij heeft verteld. En soms komt de Engel (Djibriel) in de gedaante van een man die tegen mij praat en ik al datgene wat hij mij vertelt vervolgens begrijp. cAa’ieshah zei: “En waarlijk ik heb gezien dat (de openbaring) op hem neerdaalde op een zeer koude regenachtige dag. Wanneer deze hem verliet, droop het zweet van zijn voorhoofd.”

(al-Boechari en Moeslim)