Het begin van de openbaring

8754

Ibn cAbbaas overlevert: (De openbaring) werd op de Profeet nedergezonden toe hij veertig (jaar oud) was. Hij verbleef (daarna) in Mekka (voor een periode van) dertien jaar en in Medina (een periode van) tien jaar. En hij stierf op zijn drieënzestigste.”

(al-Boechari)