De etiquette van het toiletteren

18488

Het is aanbevolen voor degene die naar het toilet wilt gaan om het volgende te zeggen: “Bismillah Allahoemma innie acoedhoebika minal ghoebthie wal ghabaa’ieth.” Dit op basis van de overlevering van cAli, dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wat als scherm dient tussen de Djinn en de cAuwrah van de mens, als hij het toilet binnengaat, is het zeggen van Bismillah.”

(Sahih al-Jamic as-saghir)

En op basis van de overlevering van Anas waarin hij zegt: “Als de Profeet (vrede zij met hem) het toilet betrad, dan zei hij: ,,Bismillah Allahoemma innie acoedhoebika minal ghoebthie wal ghabaa’ieth.”

(al-Boechari en Moeslim)

En het is aanbevolen om, bij het verlaten van het toilet, het volgende te zeggen: Ghoefraanek.” Dit op basis van de overlevering van cAa’ieshah die zei: “Als de Profeet (vrede zij met hem) het toilet verliet, dan zei hij: ,,Ghoefraanek.”

(Sahih Soenan Ibn Maadjah)

Het is ook wenselijk om met je linkerbeen het toilet binnen te gaan, en met je rechterbeen naar buiten te komen.

Als men zich in de buitenlucht bevindt, dan moet hij op een behoorlijke afstand van de mensen zijn, wil hij z’n behoefte doen.

Djaabir zegt: “Wij gingen op reis met de Profeet (vrede zij met hem), en de Profeet (vrede zij met hem) deed zijn behoefte niet voordat hij (in de verte) verdween om niet gezien te worden.”

(Sahih Soenan Ibn Maadjah)

Het is tevens aanbevolen om je pas van je kleding te ontdoen als je de grond dan wel wc-pot nadert. Ibn cOmar verhaalt dat wanneer de Profeet (vrede zij met hem) zijn behoefte wilde doen, hij zijn kleding niet omhoogtrok totdat hij de grond naderde.

( Sahih al-Jamic as-saghir)

Het is niet gewenst om richting de Qiblah te toiletteren en ook niet met de rug ernaar. Dit geldt zowel voor het toiletteren in de buitenlucht als binnenshuis.

Aboe Ayoub al-Ansaari overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wanneer jullie je behoefte willen doen, wend je niet tot al-Qiblah en keer haar (al-Qiblah) ook niet de rug toe, maar zoek de richting van het westen of het oosten op.”

(Moeslim)

Aboe Ayoub zei: “Wij kwamen naar ash-Shaam en troffen toiletten aan die richting Kacbah waren gebouwd. Wij wendden ons ervan (de Kacbah) af (tijdens het toiletteren) en vroegen Allah om vergiffenis.”

(al-Boechari en Moeslim)

Het is verboden om je behoefte te doen op wegen (waar mensen lopen) en op plaatsen die in de schaduw staan. Aboe Hoerayrah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Vermijd al-Lacinien (twee redenen waarom mensen een persoon vervloeken). Zij (de metgezellen) vroegen: ,,Wat betekent el-Lacinien, O Boodschapper van Allah?” Hij zei: ,,Degene die zijn behoefte doet op een weg die aan de mensen toebehoort, en in de schaduwgelegen plaatsen.”

(Sahih Soenan Ibn Maadjah)

Het is tevens ongewenst dat een persoon urineert op een plaats waar hij zich wast. Hamid al-Humayri overlevert dat hij een man tegenkwam die de Profeet (vrede zij met hem) heeft vergezeld zoals Aboe Hoerayrah dat heeft gedaan. Hij (die man) zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) raadde ieder van ons af om zich dagelijks te kammen of op zijn plaats van wassing te urineren.”

(Sahih Soenan an-Nasaa’i)

Het is verboden te urineren in stilstaand water. Djaabir overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) het urineren in stilstaand water heeft verboden.

(Sahih Soenan Ibn Maadjah)

Het is toegestaan om staand te urineren, maar het is beter om het zittend te doen. Hudayfah zei dat de Profeet (vrede zij met hem) bij een vuilnisbuilt van een (bepaalde) stam terechtkwam en vervolgens (daar) staand urineerde. Ik (Hudayfah) draaide me om, waarna hij zei: “Kom dichterbij!” Ik naderde (de Profeet, vrede zij met hem) tot aan zijn voeten. Daarna verrichte hij de woedoe en veegde over zijn sokken.”

(al-Boechari en Moeslim)

Zittend urineren is beter omdat de Profeet (vrede zij met hem) merendeels zittend urineerde. cAa’ieshah zei: “Wie jullie vertelt dat de Profeet (vrede zij met hem) staand heeft geürineerd, geloof hem niet. Hij urineerde slechts zittend.”

(Sahih Soenan an-Nasaa’i)

Deze uitspraak van cAa’ieshah neemt niets weg van de woorden van Hudayfah want zij sprak naar aanleiding van wat zij had gezien, en hetzelfde geldt voor Hudayfah.

Het in acht nemen van al-Istinzaah[1] is verplicht.

Ibn cAbbaas verhaalt dat de Profeet (vrede zij met hem) langs twee graven liep en zei: “Zij worden (op dit moment) gefolterd, en niet vanwege een grote (zonde). Eén van hen deed geen istinzaah en de andere verspreidde roddels onder de mensen.”

(al-Boechari en Moeslim)

Het is niet toegestaan om met de rechterhand je geslachtsdeel vast te houden tijdens het urineren of er Istindjaa’ mee te verrichten. Aboe Qataadah overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Als één van jullie urineert dan is het niet toegestaan om zijn geslachtsdeel met zijn rechterhand vast te houden of er Istindjaa’ mee te verrichten.”

(Sahih Soenan Ibn Maadjah)

Het is toegestaan om na het toileteren jezelf met water, stenen of iets dergelijks te reinigen. Maar het reinigen met water geniet de voorkeur. Anas overlevert dat wanneer de Profeet (vrede zij met hem) naar de toilet ging, ik (Anas) en een leeftijdsgenoot van mij brachten de Profeet (vrede zij met hem) een Idaawaah (een klein leren kommetje) met water en een stok, waarna hij met het water zichzelf reinigde.

(al-Boechari en Moeslim)

cAa’ieshah overlevert dat de Profeet van Allah (vrede zij met hem) zei: “Als één van jullie naar het toilet gaat, laat hem dan drie stenen meenemen en zich hiermee reinigen. Dit zal hem volstaan.”

(Sahih Soenan an-Nasaa’i)

Het is niet toegestaan om met minder dan drie stenen jezelf (na het toiletteren) te reinigen. Salman al-Faarisi overlevert, dat tegen hem werd gezegd: “Waarlijk, jullie Profeet (vrede zij met hem) heeft jullie (toch) alles geleerd, zelfs hoe jullie naar het toilet moeten gaan?” Hij (Salman) antwoordde: “Jazeker! Hij verbood ons, onze behoeften te doen met onze gezichten naar de Qiblah, ons te reinigen (na het toiletteren) met onze rechterhand, ons met niet minder dan drie stenen te reinigen of met een (opgedroogde) uitwerpsel of een bot (te reinigen).”

(Sahih Soenan Ibn Maadjah)

Het is niet toegestaan jezelf te reinigen met botten of met (opgedroogde) uitwerpselen. Djaabir zei: “De Profeet (vrede zij met hem) verbood het vegen met een bot of een (opgedroogde) uitwerpsel.”

(Sahih al-Jamic as-Saghir)

[1] al-Istinzaah betekent je zodanig beschermen tegen urine zoals bijvoorbeeld tegen omhoog spetterende druppels urine.