De Fitrah (natuurlijke aanleg)

36360

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Vijf (zaken) behoren tot de fitrah (natuurlijke aanleg); Het scheren van de schaamstreek, de besnijdenis, het kortknippen van de snor, het epileren van het okselhaar en het kortknippen van de nagels.” (al-Boechari en Moeslim)

Zakariyah bin Abi Zaa’idah overlevert op autoriteit van Moescab bin Shaibah die overlevert op autoriteit Talq bin Habieb die overlevert op autoriteit Ibn Zoebair dat cAa’ieshah zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: ,,Tien (zaken) behoren tot el-fitrah; Het kortknippen van de snor, het laten groeien van de baard, (het poetsen van de tanden met) es-Siewaak, het reinigen van de (binnenkant) van de neus, het kortknippen van de nagels, het reinigen van de (huid tussen) de knokkels, het epileren van het okselhaar, het scheren van de schaamstreek, het wassen (van de schaamdelen na toiletbezoek) met water.” Zakariyah zei: “Moescab zei: ,,En ik ben de tiende vergeten; Waarschijnlijk is het, het spoelen van de mond.” (Moeslim)

De besnijdenis

De besnijdenis is verplicht voor mannen omdat dit behoort tot de ceremonies van de Islam.

De Profeet (vrede zij met hem) zei tegen een man die moslim werd: “Werp de huid van ongeloof van je af en besnijd jezelf.” (Sahih al-Jaamic as-saghir)

Het (besnijden) is van de Millah (het geloof) van Ibrahiem (vrede zij met hem). Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Ibrahiem, de (enige) vriend van Allah, besneed zichzelf nadat hij de tachtig was gepasseerd.” (al-Boechari en Moeslim)

Allah zegt in de Koran wat als volgt te vertalen is:

“Daarop openbaarden wij aan jou (O Mohammed!): ,,Volg de godsdienst van Ibrahiem Hanifan (Islamitisch monotheïsme: het aanbidden van Allah alleen).” (Soerat an-Nahl: 123)

Het is aanbevolen om de besnijdenis op de zevende dag na de geboorte te laten gebeuren. Dit op basis van de overlevering van Djaabir, dat de Boodschapper (vrede zij met hem) cAqieqah[1] voor Hassan en Hoessein hield en hun besneed op de zevende dag (na hun geboorte).” (at-Tabaraanie)

Ibn cAbbaas zei: “Zeven (zaken) zijn aanbevolen op de zevende dag met betrekking tot het pasgeboren kind; het geven van een naam en de besnijdenis.” (at-Tabaraanie)

Het laten groeien van de baard

Het laten groeien van de baard is verplicht en het scheren ervan is niet toegestaan, omdat dit een verandering van de schepping van Allah is en een handeling van de shaitan, die zei (interpretatie van de betekenis):

“En ik zal hen bevelen zodat zij de schepping van Allah zullen veranderen.” (Soerat an-Nisaa’: 119)

Met het scheren van de baard imiteert de man de vrouw. En zeker vervloekte de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) de mannen die de vrouwen immiteren. (Sahih Soenan Ibn Maadjah)

De Profeet (vrede zij met hem) beviel om de baard te laten staan en zoals bekend is, is het opvolgen van het bevel van de Profeet (vrede zij met hem) een verplichting.

Aboe Hoerayrah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Knip jullie snorren (heel) kort en laat jullie baarden staan. Onderscheidt jullie zelf (hierdoor) van de Magiërs.” (Moeslim)

Ibn cOmar overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Onderscheidt jullie zelf van de ongelovigen, vermeerder jullie baarden en knip jullie snorren (heel) kort.” (al-Boechari en Moeslim)

Siewaak

Het poetsen van de tanden met siewaak is te allen tijden aanbevolen en in het bijzonder:

  1. Tijdens de woedoe

Aboe Hoerayrah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Was het niet (voor het feit) dat ik mijn Oemmah te zwaar zou belasten, dan zou ik haar bevelen om tijdens (elke) woedoe siewaak te gebruiken.” (Sahih Soenan Ibn Maadjah)

  1. Voor het gebed

Aboe Hoerairah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Was het niet (voor het feit) dat ik mijn Oemmah te zwaar zou belasten, dan zou ik haar bevelen om voor iedere gebed siewaak te gebruiken.” (al-Boechari en Moeslim)

  1. Voor het reciteren van de Koran

cAli zei: “Hij (vrede zij met hem) beviel ons om siewaak te gebruiken en hij zei: ,,Voorwaar, als de dienaar (van Allah) opstaat voor het gebed, dan komt een engel achter hem staan, luistert naar (de recitatie van) de Koran, en nadert (de dienaar). Hij blijft vervolgens luisteren en dichterbij komen totdat hij zijn mond op die van de dienaar plaatst. De dienaar zal dan geen vers lezen of het zal direct in het binnenste van de engel terechtkomen.” (Bayhaqi)

  1. Voor het binnengaan van het huis

Miqdaam bin Shoeraih overlevert dat zijn vader zei: “Ik vroeg aan cAa’ieshah: ,,Waarmee begon de Profeet (vrede zij met hem) bij het binnengaan van zijn huis?” Zij zei: ,,Met (het poetsen van zijn tanden met) es-siewaak.” (Moeslim)

  1. Bij het opstaan voor Qiyaam ul-Layl (het vrijwillige nachtgebed)

Hudayfah zegt: “Als de Profeet (vrede zij met hem) opstond voor het nachtgebed, dan poetste hij zijn tanden met siewaak.” (al-Boechari en Moeslim)

De onwenselijkheid van het verwijderen van grijze haren

cAmr bin Shoecaib overlevert van zijn vader (die op zijn beurt) van zijn vader overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Verwijder jullie grijze haren niet! Er is geen moslim die (op de weg van de Islam) grijs wordt, of het (de grijze haren) zullen licht zijn op de Dag des Oordeels.” (Sahih al-Jaamic as-saghir)

Het verven van de grijze haren met henna, al-Katm[2]

Aboe Dharr zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: ,,Het beste waarmee jullie de grijze haren kunnen veranderen, is met henna en el-ketm.” (Sahih el-Jamic as-saghir)

Aboe Hoerayrah overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Voorwaar, de Joden en de Christenen verven (hun grijze haren) niet. Onderscheidt jullie zelf van hen (door dit wel te doen)!” (al-Boechari en Moeslim)

Het verbod op het zwart verven van de haren

Djaabir zei: “Abi Qahaafah werd gebracht op de dag van de inname van Mekka en zijn hoofd- en baardharen waren spierwit. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: ,,Verander het met een andere kleur en vermijd zwart.” (Sahih el-Jamic as-saghir)

[1] cAqieqah: feestmaal i.v.m. de geboorte van een kind

[2] Al-Katm is een plant die gebruikt wordt voor het verven van grijze haren.