De Ghoesl (grote wassing)

235554

De zaken waarvoor de ghoesl verplicht is

1. Zaadlozing in staat van bewustzijn of tijdens het slapen

Dit op basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): (Men moet) Water (gebruiken) slechts bij (het vrijkomen van) water.”[1] (Moeslim)

Oem Salamah overlevert dat Oem Saliem zei: “O Boodschapper van Allah! Waarlijk, Allah schaamt zich niet voor de waarheid. Moet een vrouw de ghoesl verrichten na een natte droom?” Hij zei: ,,Ja, als zij water ziet!” (al-Boechari en Moeslim)

In de staat van bewustzijn zijn lustgevoelens naast zaadlozing vereist voor het het verplicht stellen van de ghoesl. Dit op basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Als jij water werpt (met lustgevoelens), verricht dan de ghoesl (om) al-Djanaabah (op te heffen), en als er bij jou water vrijkomt (zonder lustgevoelens), verricht dan geen ghoesl.” (al-Ierwaa’ van Sheich al-Albaani)

Shawkaani zei: “Het werpen van water staat voor zaadlozing. Dit laatste gebeurt alleen bij aanwezigheid van lustgevoelens. Daarom zei de schrijver: ,,Dit duidt erop dat zaadlozing die niet gepaard gaat met lustgevoelens, hetzij door bijvoorbeeld ziekte, geen ghoesl vereist.”

Degene die een natte droom heeft gehad en vervolgens geen sporen van zaadlozing (in zijn ondergoed) vindt, hoeft geen ghoesl te verrichten. Wie wel sporen van zaadlozing vindt, maar zich geen natte droom kan herinneren, moet wel de ghoesl verrichten. Dit op basis van de overlevering van cAa’ieshah waarin zij zegt: “De Profeet (vrede zij met hem) werd gevraagd over een man die nattigheid (sporen van zaadlozing) vond (in zijn ondergoed), maar zich geen natte droom kon herinneren. Hij zei: ,,Hij dient de ghoesl te verrichten.” En (hij werd gevraagd) over een man die zich een natte droom kon herinneren maar geen nattigheid vond. Hij zei: ,,Hij hoeft geen ghoesl te verrichten.” (Sahih Soenan Abi Daawoed)

2. Geslachtsgemeenschap ongeacht of er sprake is van een orgasme

Aboe Hoerayrah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Als hij zich begeeft tussen haar vier ledematen en vervolgens gemeenschap met haar bedrijft, dan is ghoesl verplicht ongeacht of er sprake is van een orgasme.” (Moeslim)

3. Indien een ongelovige moslim wordt

Qais bin cAasim overlevert dat hij moslim werd waarop de Profeet (vrede zij met hem) hem beviel de ghoesl te verrichten met water en jojoba. (al-Ierwaa’ van Sheich al-Albaani)

4. Na het ophouden van de menstruatie en kraambloeding

cAa’ieshah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei tegen Faatimah bint Abi Hoebaish: “Wanneer de menstruatieperiode aanbreekt, verlaat dan (het verrichten van) het gebed en wanneer deze ophoudt, verricht dan de ghoesl en pak het gebed weer op.” (al-Boechari en Moeslim)

5. Het vrijdagsgebed

Aboe Sacied al-Khoedriy overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Het verrichten van de ghoesl voor het vrijdagsgebed is verplicht voor iedere volwassen (moslim) man.” (al-Boechari en Moeslim)

De zuilen van de ghoesl

  1. Intentie

Dit op basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “De handelingen worden beoordeeld op basis van de intenties.” (al-Boechari en Moeslim)

  1. Het gehele lichaam dient gereinigd te worden met het water

De aanbevolen manier van het verrichten van de ghoesl

cAa’ieshah overlevert: “Als de Profeet (vrede zij met hem) de ghoesl wilde verrichten, dan begon hij met het wassen van zijn handen, daarna goot hij (water) met zijn rechterhand over zijn linkerhand en waste zijn geslachtsdeel. Vervolgens verrichtte hij de woedoe’ zoals hij die verrichtte voor het gebed en daarna nam hij (een handvol) water en wreef zijn hoofd in met zijn (natte) vingers totdat zijn hoofd in zijn geheel was gewassen. Hij nam (daarna) drie handenvol (met water) en goot die over zijn hoofd, vervolgens goot hij over zijn gehele lichaam en waste daarna zijn voeten.” (al-Boechari en Moeslim)

Het is voor een vrouw overigens niet nodig haar haren los te maken bij het verrichten van ghoesl al-Djanaabah, maar wel bij het verrichten van de ghoesl na een menstruatieperiode.

Oem Salamah overlevert: “Ik zei: ,,O Boodschapper van Allah! Ik ben een vrouw die haar haren vlecht, moet ik die losmaken voor ghoesl al-Djanaabah?” Hij zei: ,,Nee, het volstaat jou om drie handenvol (met water) over je hoofd te gieten en vervolgens water over je hele lichaam te gieten. Dit zal je dan reinigen” (Moeslim)

cAa’ieshah overlevert dat Asmaa’ de Profeet (vrede zij met hem) vroeg over de ghoesl na een menstruatieperiode. Hij zei: “Eén van jullie neemt water en jojoba en reinigt zich goed. Vervolgens giet zij (water) over haar hoofd en wrijft dit goed in totdat het goed is gewassen, daarna giet zij water over haar heen en reinigt zich met een (stuk stof ingesmeerd met) muskus.” Asmaa’ vroeg daarna: ,,Hoe moet zij daarmee te werk gaan?” De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde: ,,Verheven is Allah! Je moet je daarmee reinigen!” cAa’ieshah fluisterde: “Je moet daarmee over de bloedsporen gaan. Vervolgens vroeg Asmaa’ over ghoesl al-djanaaba. De Profeet (vrede zij met hem) zei: ,,Zij (de vrouw) neemt water en reinigt zich er goed mee. Vervolgens giet zij (water) over haar hoofd en wrijft het in totdat het goed is gewassen, daarna giet zij water over haar heen.” (Moeslim)

Deze overlevering maakt onderscheid tussen ghoesl al-djanaabah en de ghoesl na een menstruatieperiode. De vrouw die ophoudt met menstrueren, wordt opgedragen om tijdens de ghoesl haarzelf goed in te wrijven en te wassen. Terwijl dit niet het geval is bij de ghoesl al-djanaabah. De overlevering van Oem Salamah bewijst ook dat het niet verplicht is om tijdens de ghoesl al-djanaabah de haren los te maken.

Oorspronkelijk dient het haar losgemaakt te worden zodat het water alle delen van het hoofd kan bereiken. Bij ghoesl al-djanaabah is deze regel niet van kracht aangezien het (ghoesl al-djanaabah) een wederkerende gebeurtenis is en het los maken van de haren een uitputtende bezigheid is. Terwijl het menstrueren maar één keer per maand voorkomt.

Het is toegestaan voor een echtpaar de grote wassing gezamenlijk te verrichten en naar elkaars cAuwrah te kijken. cAa’ieshah overlevert: “Ik en de Profeet (vrede zij met hem) verrichtten de ghoesl uit één bak (water) terwijl wij in een staat van djanaabah verkeerden.” (al-Boechari en Moeslim)

De aanbevolen momenten voor de ghoesl

  1. Na iedere gemeenschap

Aboe Raafic overlevert: “De Profeet (vrede zij met hem) ging op een nacht langs (al) zijn vrouwen en verrichtte de ghoesl bij ieder van hen (na het hebben van gemeenschap). Ik (Aboe Raafic) vroeg (aan hem): ,,Waarom beperkt u zich niet tot één ghoesl” Hij zei: ,,Dit is zuiverder, beter en meer reinigend op deze manier.” (Sahih Soenan Ibn Maadjah

  1. Voor iedere gebed voor een vrouw die Moestahaadah[2] is

Het is toegestaan voor een Moestahaadah om de ghoesl te verrichten en het middaggebed en het namiddaggebed of het avondgebed en het nachtgebed samen te voegen. Het ochtendgebed dient afzonderlijk te worden verricht en daarvoor mag ook el-ghoesl worden gedaan. Dit op basis van de overlevering van cAa’ieshah waarin zij verhaalt dat Oem Habieb last kreeg van al-Istihaadhah in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem). Hij (de Profeet, vrede zij met hem) droeg haar op om de ghoesl te verrichten voor iedere gebed…” (Sahih Soenan Abi Daawoed)

cAa’ieshah heeft ook verhaald dat een vrouw last kreeg van al-istihaadhah in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem). Zij werd opgedragen om het namiddaggebed te vervroegen en het middaggebed uit te stellen om (vervolgens) beide gebeden (gezamenlijk) te verrichten met één ghoesl. Ook werd zij opgedragen om het nachtgebed te vervroegen en het avondgebed uit te stellen om (vervolgens) beide gebeden (gezamenlijk) te verrichten met één ghoesl. En voor het ochtendgebed moest zij ook ghoesl verrichten. (Sahih Soenan Abi Daawoed)

  1. Na bewusteloosheid

Dit op basis van de overlevering van cAa’ieshah waarin zij zegt: “Thaqoela, de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) en zei: ,,Hebben de mensen reeds gebeden?” Wij zeiden: ,,Nee! Zij wachten op jou, O Boodschapper van Allah.” Hij zei: ,,Schenk water in voor mij, in de kom.” Zij (cAa’ieshah) zei: ,,Wij deden dit waarop hij zich waste en probeerde op te staan maar hij viel flauw. Daarna kwam hij weer bij en zei: ,,Hebben de mensen reeds gebeden?” Wij zeiden: ,,Nee! Zij wachten op jou, O Boodschapper van Allah.” Hij zei: ,,Schenk water in voor mij, in de kom.” Zij (cAa’ieshah) zei: ,,Wij deden dit waarop hij zich waste en probeerde op te staan maar hij viel flauw. Daarna kwam hij weer bij en zei: ,,Hebben de mensen reeds gebeden?” Wij zeiden: ,,Nee! Zij wachten op jou, O Boodschapper van Allah.”….. cAa’ieshah overlevert verder dat de Profeet Aboe Bakr liet komen…..” (al-Boechari en Moeslim)

  1. Na het begraven van een ongelovige

Dit op basis van de overlevering van cAli bin Aboe Talib dat hij bij de Profeet (vrede zij met hem) kwam en zei: “Aboe Talib is overleden.” Hij (de Profeet) zei: “Ga hem begraven.” Nadat ik (cAli) hem had begraven en bij de Profeet terugkwam, zei hij tegen mij: “Verricht de ghoesl!” (Ahkaam al-Djanaa’iez van Sheich al-Albaani)

  1. Op cIed-ul Adha en cIed-ul Fitr en op de dag van cArafah

Dit op basis van wat Bayhaqie heeft overgeleverd op gezag van Imam Shaaficie die heeft overleverd op gezag van Zaadaan die zei: “Een man vroeg aan cAli over de ghoesl. Hij zei: ,,Mag ik iedere dag de ghoesl verrichten, als ik dat wil?” Hij antwoordde: ,,Nee! Als je het over de ghoesl hebt dan praat je over: (de ghoesl van) het vrijdagsgebed, de dag van cArafah, cIed-ul Adha en cIed-ul Fitr.” (Bayhaqie)

  1. Na het wassen van de dode

Dit op basis van de volgende uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Wie een dode wast, dient daarna de ghoesl te verrichtten.” (Sahih Soenan Ibn Maadjah)

  1. Voor het aannemen van de staat van Ihraam

Dit op basis van de overlevering van Zaid bin Thaabit dat hij de Profeet (vrede zij met hem) zijn kleren zag uittrekken en zich wassen voordat hij begon met Ihlaal[3] (Al-Ierwaa’ van Sheich al-Albaani)

  1. Bij het binnentreden van Mekka

Ibn cOmar overlevert dat altijd als hij Mekka naderde, hij in Dhie Toewah overnachtte en in de morgen el-ghoesl verrichtte waarop hij Mekka overdag binnentrad en hij overleverde dat de Profeet (vrede zij met hem) dit (ook) deed. (al-Boechari en Moeslim)

[1] Dit is de letterlijke vertaling van de overlevering. De betekenis ervan is: (bij sexuele dromen) is het verrichten van de ghoesl slechts verplicht indien dit gepaard gaat met zaadlozing.

[2] Al-Istihaadhah is bloed dat vrijkomt buiten of direct volgend op de menstruatie- of kraamperiode. De vrouw die hiermee te maken heeft, wordt al-Moesstahaadah genoemd.

[3] Het zeggen van Laa ilaaha ill Allah.