De handelingen die de woedoe breken

233374

1. Alles wat via de uitscheidingswegen het lichaam verlaat zoals urine, ontlasting en winden

Dit op basis van de volgende woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Of als één van jullie van het toilet is gekomen.”

(soerat al-Maa’iedah: 6)

Hieronder verstaan wij het doen van de behoeften

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Allah accepteert geen salaah (gebed) van een ahadath-persoon, totdat hij (opnieuw) de woedoe verricht. Toen vroeg een man uit Hadramaut: ,,O Aboe Hoerayrah! Wat betekent al-hadath?” Aboe Hoerairah antwoordde: ,,Buikwinden of ontlasting.”

(al-Boechari en Moeslim)

Ook het vrijkomen van al-madhiy en al-wadhiy maakt al-woedoe ongeldig.

Ibn cAbbaas verhaalt: “Al-maniy, al-wadhiy en al-madhiy, wat betreft al-maniy (zaad), dit vereist al-ghoesl. En wat betreft al-wadhiy en al-madhiy, was je geslachtsdeel of je madhaakier (testikels) en verricht de woedoe zoals je die verricht voor het gebed!”

(Sahih Soenan Aboe Daawoed)

2. Een diepe slaap waarbij men het bewustzijn verliest

Of men nu wel of niet met zijn zitvlak op de grond zit is niet relevant.

Safwaan bin cAssaal overlevert: “De Profeet (vrede zij met hem) beviel ons, onze sokken niet uit te trekken, voor een periode van drie dagen en drie nachten als wij op reis waren. Behalve in het geval van Djanaabah (moet men de sokken uittrekken om zich algeheel te reinigen) en niet na het ontlasten, urineren of slapen.”

(Sahih Soenan an-Nasaa’i)

De Profeet (vrede zij met hem) maakt hier geen onderscheid tussen ontlasten, urineren en slapen.

cAli overlevert: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: ,,Het is het oog dat het zitvlak in de gaten houdt. Daarom dient een persoon die in slaap valt (daarna) de woedoe te verrichten.”

(Sahih Soenan Ibn Maadjah)

3. Bewusteloosheid door dronkenschap of ziekte

4. Het direct aanraken van het geslachtsdeel met lustgevoelens

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie zijn geslachtsdeel aanraakt, dient de woedoe te verrichten.”

(Sahih Soenan Ibn Maadjah)

Wat betreft de overlevering waarin de Profeet (vrede zij met hem) over het aanraken van het geslachtsdeel zegt: “Het (geslachtsdeel) is een onderdeel van jezelf” heeft betrekking op het aanraken van het geslachtsdeel zonder lustgevoelens, immers het geslachtsdeel is niets anders dan een gewoon lichaamsdeel. Het is juist het aanraken ervan met lustgevoelens dat het geslachtsdeel anders maakt dan de rest van de lichaamdelen.

5. Het eten van kamelenvlees

Al-Baraa’ bin cAazib overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Verricht de woedoe (na het eten) van kamelenvlees en verricht geen woedoe (na het eten) van schapenvlees.”

(Sahih Soenan Ibn Maadjah)

Djaabir bin Samoerah overlevert dat een man de Profeet (vrede zij met hem) vroeg: “Moet ik de woedoe verrichten na het eten van schapenvlees?” Hij (de Profeet, vrede zij met hem) antwoordde: “Als jij wilt, verricht de woedoe en als jij niet wilt, verricht dan geen woedoe” Hij (de man) vroeg: ,,Moet ik de woedoe verrichten (na het eten) van kamelenvlees?” De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde: “Ja, verricht de woedoe (na het eten) van kamelenvlees.”

(Moeslim)

De handelingen waarvoor de woedoe verplicht is

1. Het gebed

Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“O jullie die geloven! Wanneer jullie tot het gebed komen, was dan jullie gezichten en jullie armen tot en met de ellebogen en veeg over jullie hoofden en (was) jullie voeten tot en met de enkels.”

(Soerat al-Maa’iedah: 6)

En verder zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Allah accepteert geen gebed zonder reiniging.”

(Moeslim)

2. De rondgang om de kacbah

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De rondgang om de kacbah is een vorm van gebed, het enige verschil is dat Allah het praten tijdens de rondgang heeft toegestaan.”

(Sahih al-Jamic as-saghir)

De handelingen waarvoor de woedoe aanbevolen is

1. Tijdens het gedenken van Allah

Al-Muhaadjir bin Qonfoed overlevert dat hij de Profeet (vrede zij met hem) groette terwijl hij bezig was met de woedoe. De Profeet (vrede zij met hem) groette niet terug voordat hij klaar was met zijn woedoe en zei: “Wat mij weerhield om jou terug te groeten is dat ik er niet van hou om (de naam van) Allah te noemen in een onreine gesteldheid.”

(Sahih Soenan Ibn Maadjah)

2. Voor het slapengaan

Al-Baraa’ bin cAazib overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wanneer je gaat slapen, verricht dan de woedoe zoals je die verricht voor het gebed. Ga vervolgens op je rechterzijde liggen en zeg : ,,Allahoemma aslamtoe nafsi ilayk wa wadjahtoe wadjhi ilayk wa fawadtoe amri ilayk wa alja’toe dhahrie ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la maljah’ wa la mandjaa minka illa ilayk Allahoema aamantoe bikitaabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalt.” Kom jij dan die nacht te sterven, dan sterf je op (basis van) de Fitrah (de Islam). En zorg ervoor dat (deze woorden) ook de laatste (woorden) zijn voor het slapengaan!”

(al-Boechari en Moeslim)

3. Degene die na een orgasme, de ghoesl nog dient te verrichten (al-Djoenoeb)

Het is aangeraden als deze persoon wil eten, drinken, slapen of andermaal gemeenschap wil bedrijven, dat hij de woedoe verricht.

cAa’ieshah overlevert dat wanneer de Profeet (vrede zij met hem) djoenoeb was en hij wilde eten of slapen, hij de woedoe verrichtte zoals hij die verrichtte voor het gebed.

(Moeslim)

cAmmaar bin Yaasir overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) het toestond dat degene die djoenoeb is, als hij wil eten, drinken of slapen, om de woedoe te verrichten zoals die verricht wordt voor het gebed.

(Soenan Aboe Daawoed)

Aboe Sacied overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Als één van jullie gemeenschap heeft gehad met zijn vrouw en daarna nogmaals gemeenschap wil hebben, laat hem dan (eerst) de woedoe verrichten.”

(Moeslim)

4. Voor het verrichten van de ghoesl, of deze ghoesl nou verplicht of aanbevolen is

cAa’ieshah overlevert: “Wanneer de Profeet (vrede zij met hem) de grote wassing wilde verrichten, dan begon hij met het wassen van zijn handen, vervolgens goot hij (water) met zijn rechterhand over zijn linkerhand en wastte zijn geslachtsdelen. Daarna verrichtte hij de woedoe zoals hij die verrichtte voor het gebed.”

(Moeslim)

5. Na het eten van iets dat op het vuur is bereid

Aboe Hoerayrah overlevert dat hij de Profeet (vrede zij met hem) hoorde zeggen:Verricht de woedoe na het eten van wat op het vuur is bereid.”

(Moeslim)

Het is aanbevolen en geen verplichting om de woedoe te verrichten na het eten van een maaltijd dat op het vuur is bereid. Dit op basis van de overlevering van cAmr bin Oemayyah ad-Damri waarin hij zegt: “ Ik zag de Profeet (vrede zij met hem) een lamsschouder snijden, vervolgens nodigde hij (de mensen) uit voor het gebed en daarna stond hij op en legde het mes neer (waarmee hij sneed) en bad zonder de woedoe te verrichten.”

(Moeslim)

6. Vòòr ieder gebed

Boeraidah overlevert: “De Profeet (vrede zij met hem) verrichte de woedoe vòòr ieder gebed. Op de dag van de inname van Mekka verrichte hij de woedoe en veegde over zijn sokken en bad (alle) gebeden met één en dezelfde woedoe, waarna cOmar vroeg: ,,O Boodschapper van Allah! Je deed iets wat je nooit daarvoor hebt gedaan.” Hij antwoordde: ,,Ik heb dat bewust gedaan, O cOmar!”

(Moeslim)

7. Bij iedere hadath

Dit op basis van de overlevering Boeraidah waarin hij zei: “Op een dag stond de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) op en riep Bilaal. Hij zei: ,,O Bilaal! Waarmee was jij mij voor bij (het binnentreden van) al-djannah. Ik betrad gisteren al-djannah en hoorde het geluid (van jouw voetstappen) voor mij.” Bilaal zei: ,,O Boodschapper van Allah! Ik heb nooit al-Adhan (oproep tot het gebed) gedaan, of ik bad daarna twee rakcaah en ik heb nooit mijn woedoe gebroken (door een hadath), of ik verrichtte die (direct) opnieuw.” Toen zei de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem): ,,Dat is het!”

(Sahih al-Jamic as-saghir)

8. Na het overgeven

Dit op basis van de overlevering van Micdaan bin Abi Talhah op gezag van Aboe Dardaa’ dat de Profeet (vrede zij met hem) braakte en daarna zijn vasten verbrak (door te eten) en vervolgens de woedoe verrichtte. Ik (Micdaan) kwam Thawbaan tegen in de moskee van Damascus en vertelde hem hierover waarop hij zei: “Hij (Aboe Dardaa’) heeft gelijk! En ik heb (toen) de Profeet (tijdens zijn woedoe) geholpen met het gieten van water.”

(Sahih Soenan Aboe Daawoed)

9. Na het wegdragen van de dode

Dit op basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Wie een dode wast, doet zich er goed aan om de ghoesl te verrichten en wie hem wegdraagt, doet zich er goed aan om de woedoe te verrichten. ”

(Ahmad)