Het gebed

25445

Er zijn vijf verplichte gebeden; ad-Dhohr (het middaggebed), alcAssr (het namiddaggebed), al-Maghrib (het avondgebed), al-cIshaa’ (het nachtgebed) en al-Fadjr (het ochtendgebed). Anas bin Maalik overlevert: “Op de nachtreis werd de Profeet opgedragen om vijftig gebeden te verrichten. Dit werd later gereduceerd tot vijf (gebeden). Daarna werd er (door Allah) geroepen: ,,O Mohammed! Het woord dat van mij afkomstig is wijzigt niet en tegenover het verrichten van deze vijf gebeden staat de baloning van vijftig gebeden.”

(al-Boechari en Moeslim)

Hoedhayfah bin Yamaan overlevert: “De Boodschapper van Allah zei (vrede zij met hem): ,,De Islam zal vervagen zoals de kleuren van een stof ook vervagen, totdat men niet meer weet wat het vasten, het gebed, de ceremoniele handelingen (Noesoek), en het geven uit liefdadigheid inhoudt. En in één nacht zal het boek van Allah worden weggenomen. En er resten alleen groepen van mensen, een oude man en een oude vrouw die zeggen: ,,Wij hebben onze vaders het volgende horen zeggen; “Laa ilaaha illAllah (er is geen god dan Allah), en wij zeggen dit ook.” Sillah vroeg daarna (aan Hoedhayfah): “Wat zal ‘Laa ilaaha illAllah’ hen baten terwijl zij niet eens weten wat het vasten, het gebed, de ceremoniele, en het geven uit liefdadigheid inhoudt.” Hierop wendde Hoedhayfah zich van hem af waarna hij (Sillah) dit driemaal herhaalde en iedere keer bleef Hoedhayfah zich afwenden. Na de derde keer kwam Hoedhayfah op hem af en zei: ,,O Sillah! Dit zal hen van het Vuur redden.” en herhaalde dit drie keer.

(Sahih Soenan Ibn Maadjah)

Degene voor wie het gebed verplicht is

Het gebed is verplicht voor iedere volwassen moslim die geestelijk gezond is. cAli overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “De pen is opgeheven (schrijft niet) voor drie personen; de slapende totdat hij wakker wordt, het kind totdat het volwassen wordt en de geestelijk gestoorde totdat hij zijn verstand hervindt.” (Sahih Soenan Ibn Maadjah)

Het is aan de voogd van het kind om het gebed aan hem op te dragen, zelfs als het kind de leeftijd nog niet heeft bereikt waarop het gebed verplicht wordt voor hem. Dit wordt gedaan om het kind bekend te maken met het gebed. cAmr bin Shoecayb overlevert op autoriteit van zijn vader, die weer overlevert op autoriteit van zijn vader dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Draagt jullie kinderen op om het gebed te verrichten op hun zevende, en tucht hen op hun tiende (als zij dit niet willen doen). En scheidt hun bedden.”

(Sahih Soenan Ibn Maadjah)