Reinheid voor het gebed

7525

Ibn cOmar overlevert: “Ik hoorde de Profeet (vrede zij met hem) zeggen: ,,Het gebed wordt niet geaccepteerd zonder reiniging.” (Moeslim)

Onder reiniging verstaat men:

– Reiniging door middel van water

– Reiniging door middel van aarde

Het reinigen door middel van water is onder te verdelen in:

– De Woedoe (rituele kleine wassing) en

–De Ghoesl (grote wassing)