De eerste verplichting voor de dienaren

6731
Vraag 4:
Wat is de eerste verplichting voor de schepping?
Antwoord:
De eerste verplichting voor de schepping is tevens het eerste waarnaar de mensen uitgenodigd dienen te worden en dit is uitgelegd door de Profeet (vrede zij met hem) aan Moecaadh ibnoe Djabal toen hij hem naar Jemen stuurde, zeggende: “Jij zult tot een volk komen behorende tot de lieden van de Schrift. Laat dan het eerste waar jij hen toe uitnodigt de getuigenis zijn dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is.”
(al-Boechaari en Moeslim)
Dit is de eerste verplichting voor de dienaren; dat zij Allah’s alleenrecht op aanbidding erkennen (Tawhied) en dat zij getuigen van de Profeetschap van Mohammed. Middels het erkennen van de Eenheid van Allah en de Profeetschap van Mohammed worden twee zaken gerealiseerd die tevens de voorwaarden vormen voor de acceptatie van iedere aanbidding, namelijk; volledige toewijding aan Allah en het volgen van de Profeet.
Dit is dus de eerste verplichting voor de dienaren, dat zij Allah één maken en van de Boodschap van de profeten getuigen. De getuigenis dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah omvat tevens de complete Eenheid van Allah.