De relatie tussen deze betekenis en de overlevering van Djibriel

7095
Vraag 17:
Is dit gelijk aan de betekenis die de Boodschapper van Allah aan Djibriel gaf toen deze hem vroeg over Imaan?
Antwoord:
Ja, want werkelijke geloof (Imaan) in Allah, Zijn Engelen, Boeken en Boodschappers vereist aanvaarding en onderwerping. Wie dus zegt dat hij gelooft in Allah, Zijn Engelen, Boeken en Boodschappers, terwijl hij deze niet aanvaardt en zich hieraan niet onderwerpt, dan zal deze uitspraak hem niet baten, noch het geloof dat in zijn hart aanwezig is. Het is dus verplicht dat hij deze zaken aanvaardt en zich hieraan onderwerpt.
Vraag 18:
Maar wanneer er nu iemand gevraagd wordt naar de betekenis van Imaan, dient hij dan te zeggen dat dit erkenning betekent die gepaard gaat met aanvaarding en onderwerping, of moet hij zeggen dat men dient te geloven in Allah, Zijn Engelen, Boeken en Boodschappers, zoals de Boodschapper zei?
Antwoord:
Wij zeggen dat het aanvaarding en onderwerping betekent. Als wij dit antwoord gegeven hebben en de steller van de vraag wil hier meer uitleg over hebben, dan antwoorden wij dat het staat voor het geloven in Allah, Zijn Engelen, Boeken en Boodschappers. En deze uitwijding waar wij op wijzen omvat het gehele geloof.