Hoe dienen wij de atheïsten te weerleggen?

7453

Vraag 20:

Wij komen echter atheïsten tegen die behoren tot intellectuelen die het eens zijn over het niet bestaan van Allah. Hoe dienen wij dit soort mensen te weerleggen?
Antwoord:
Allereerst wil ik graag inhaken op de bewering dat het intellectuelen betreft. Wanneer je met intellect doelt op begrip, dan zijn zij inderdaad intellectueel. Bedoel je daarentegen inzicht (الرشد) dat leiding biedt, dan kunnen zij niet gezien worden als intellectuelen. Vandaar dat Allah de hoogmoedige ongelovigen beschrijft als zijnde doof, blind en onwetend. Zij beschikken dus wel over het vermogen te begrijpen, wat voldoende is om het bewijs tegen hen te leveren.
Als zij beweren dat Allah niet bestaat, dan is dit in werkelijkheid slechts het gevolg van hun hoogmoed. Want zij weten als geen ander dat een deur zichzelf niet heeft gemaakt. Een deur behoeft een timmerman of een ijzerbewerker. Zij weten ook dat het voedsel dat zij eten en het water dat zij drinken door iemand is voortgebracht en dat geen mens bij machte is om zaden zelf te produceren en tot een gewas of vrucht uit te laten groeien.
Zij zijn zich hier wel degelijk van bewust, maar zij stellen zich hoogmoedig op en het heeft nu eenmaal geen zin om in discussie te treden met een hoogmoedige. Te meer hij niet bereid is te accepteren. Ook al zou je tegen hem zeggen, terwijl de zon in zijn gezicht schijnt: “Dat is de zon,” dan nog zou hij dit niet accepteren. Discussiëren met dit soort mensen is tijdverspilling.