Conclusie – Lessen uit de Hadj

4027

Dit waren enkele uitgekozen lessen en voordelen die de pelgrim in zijn Hadj naar het Huis van Allah van nut kunnen zijn. Zoals vermeld, bevat de Hadj vele grootse lessen, geweldige adviezen en praktische voordelen.

De mensen verschillen in het bereiken en verkrijgen van deze lessen. Dit is afhankelijk van hoeveel hun hart kan bevatten. Zo is er het grote hart dat zich uitbreidt om veel kennis vast te houden. Dit is te vergelijken met een vallei dat zich uitbreidt om veel water vast te houden. Dan heb je ook het kleine hart, dat is als een kleine vallei, en een kleine hoeveelheid kennis vasthoudt. Ook is er het hart dat zich niet bewust is en overstroomt van onachtzaamheid. Kennis treft geen plaats in dit hart.

De mogelijkheid komt slechts van Allah. Daarom vragen wij Allah dat Hij ons begunstigt met profijtvolle kennis, goede daden en dat onze harten worden gevuld met gehoorzaamheid aan Hem. Waarlijk, Hij, de Gezegende en de Verhevene, hoort elk smeekgebed. Hij is Degene op Wie wij vertrouwen en Hij is genoeg voor ons en de beste Beschermer.

Alle lof zij Allah.

Moge Zijn Vrede en Zegeningen zijn met onze laatste Profeet Mohammed, diens familie, metgezellen en eenieder die zijn leiding volgen.

Sheikh ʿAbdoer-Razzaaq ibn ʿAbdoel-Moehsin al-Badr

<< Hoofdstuk 13