Zitting in de Ramadan – dag 11

4175

Sheikh Mohammed ibn Saalih al-ʿOethaymien

De elfde zitting

“De aanbevolen manieren van het vasten”

In deze zitting wordt de tweede categorie van de etiquette van het vasten behandeld, namelijk de aanbevolen etiquette van het vasten. En hieronder vallen:

–       Het nuttigen van Soehoer (d.w.z. het eten vlak voor het begin van het Fadjr-gebed). De Profeet (vrede zij met hem) heeft dit bevolen door te zeggen: “Nuttig de Soehoer, want in de Soehoer zit zegening.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft ook gezegd: “Het verschil tussen ons vasten en het vasten van de mensen van het Boek (d.w.z. de Joden en de Christenen) is het nuttigen van de Soehoer.”

(Moeslim)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft het nuttigen van dadels tijdens de Soehoer geprezen, en zei: “Wat geweldig is de Soehoer van een gelovige middels (het eten van) dadels.”

(Aboe Daawoed)

En de Profeet (vrede zij met hem) zei ook: “De Soehoer (bevat) in zijn geheel zegeningen, sla het dus niet over. Al is het maar dat iemand een slok water drinkt, want Allah Zijn Engelen verrichten smeekbeden voor degenen die de Soehoer nuttigen.”

(Ahmad)

Degene die de Soehoer nuttigt dient de intentie te hebben dat hij hiermee het voorbeeld van de Profeet (vrede zij met hem) volgt waardoor het voor hem een daad van aanbidding wordt. En hij dient ook de intentie te nemen met het nuttigen van de Soehoer dat hij hiermee kracht krijgt om gedurende de dag te vasten en zodat hij hiervoor wordt beloond. En het behoort tot de Soennah (d.w.z. handelswijze van de Profeet) om de Soehoer uit te stellen, zolang er niet gevreesd wordt dat het Fadjr gebed aanbreekt (tijdens het eten).

Zayd Ibn Thaabit overleverde: “We nuttigden de Soehoer met de Boodschapper van Allah en stonden daarna op voor het gebed.” Iemand vroeg: “Hoeveel tijd zat er tussen?” Hij antwoordde: “(de hoeveelheid die nodig is voor het reciteren van) Vijftig verzen.”

(al-Boekhaarie)

ʿAa’ishah overleverde dat Bilaal ’s nachts de (eerste) Adhaan (d.w.z. gebedsoproep) deed waardoor de Profeet (vrede zij met hem) zei: Eet en drink totdat Ibn oemmi Maktoem de Adhaan verricht, want hij verricht de Adhaan wanneer de tijd voor Fadjr (d.w.z. ochtendschemering) aanbreekt.”

(al-Boekhaarie)

–       Het uitstellen van de Soehoer (tot vlak voor Fadjr), maakt het vasten gemakkelijker en het beschermt tegen het in slaap vallen waardoor het Fadjr gebed wordt gemist. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En eet en drink, totdat de witte draad (d.w.z. het licht) van de dageraad aan jullie verschijnt en deze duidelijk te onderscheiden is van de zwarte draad (d.w.z. van de duisternis van de nacht).”

(Soerat al-Baqarah: 187)

Het is ook aanbevolen om het vasten zo snel mogelijk te verbreken als de tijd voor het Maghrib-gebed aanbreekt (dus als de zon ondergaat). De Profeet (vrede zij met hem) zei namelijk: “De mensen zullen in een goede toestand blijven verkeren, zolang ze zich haasten om het vasten te verbreken.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

–       Het behoort tot de Soennah om het vasten te verbreken met verse dadels. Anas zei: “De Profeet verbrak zijn vasten met verse dadels, alvorens hij ging bidden. Als hij geen verse dadels kon vinden, dan met droge dadels. Als hij deze niet kon vinden, dan (verbrak hij zijn vasten) met een paar slokjes water.”

(Ahmad, Aboe Daawoed, at-Tirmidhie)

Als je geen verse dadels of droge dadels of water hebt, dan kun je het vasten verbreken met andere soorten toegestane eten en drinken.

–       Bij het verbreken van het vasten, dien je smeekbeden te verrichten voor de dingen die jij wenst. Zo heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “Voor de vastende persoon is er tijdens het verbreken van zijn vasten een smeekbede die niet wordt verworpen (d.w.z. hij wordt dus verhoord).”

(Soenan Ibn Maadjah, echter zwak verklaard door Sheikh al-Albaanie)

En de Profeet zei de volgende smeekbede tijdens het verbreken van zijn vasten: “Allaahoemma laka soemtoe, wa ʿala Rizqika aftartoe. Fataqabbal minnie (O Allah, voor U heb ik gevast en met Uw proviand heb ik mijn vasten verbroken. Accepteer het van mij).”

(Aboe Daawoed)

In een andere overlevering staat dat de Profeet het volgende (smeekgebed) zei bij het verbreken van zijn vasten: Dhahab ad-Dhama’oe, wabtallat il-ʿOeroeqoe, wa thabat al-Adjroe in shaa’ Allaah. (De dorst is verdwenen, de aders zijn vochtig geworden en de beloning is vastgelegd met de Wil van Allah).”

(Aboe Daawoed)

–       Het behoort tot de aanbevolen handelingen (in de Ramadan) om het reciteren van de Koran, het opzeggen van Dhikr (gedenkingen van Allah), het verrichten van smeekbeden, het verrichten van het gebed, en het uitgeven van liefdadigheid, te vermeerderen.

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De smeekbeden van drie mensen worden niet verworpen: de smeekbede van de vastende persoon wanneer hij zijn vasten verbreekt, de smeekbede van een rechtvaardige leider, en de smeekbede van een persoon die onrecht is aangedaan. Deze (smeekbeden) worden door Allah tot boven de wolken opgeheven en de poorten van de hemelen gaan ervoor open. En de Heer zal dan zeggen: “Bij Mijn Glorie en Grootsheid, Ik zal jou helpen, al is het na verloop van tijd.”

(Ibn Hibbaan, Ahmad, at-Tirmidhie)

Ibn ʿAbbaas omschreef de Profeet als de meest genereuze en vrijgevige van alle mensen, en hij was nog vrijgeviger in de Ramadan.

In Sahieh Moeslim vinden we een overlevering waarin de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie van jullie vast vandaag?” Aboe Bakr zei: “Ik.” Vervolgens zei hij: “Wie van jullie heeft vandaag een Djanaazah (d.w.z. het bidden voor de overleden persoon en hem naar zijn graf brengen) gevolgd.” Waarop Aboe Bakr zei: “Ik.” Hij zei: “Wie van jullie heeft vandaag een behoeftige persoon gevoed?” Aboe Bakr zei: “Ik.” Hij zei: “Wie van jullie heeft vandaag een zieke bezocht.” Aboe Bakr zei: “Ik.” Vervolgens zei de Profeet (vrede zij met hem): “Deze zaken (of kenmerken) zullen niet tezamen bij een persoon te vinden (of aanwezig) zijn, of hij zal het Paradijs binnentreden.”

(Moeslim)

–       Het behoort tot de aanbevolen etiquette van het vasten dat de persoon stil staat bij het feit dat Allah hem begunstigd heeft met meemaken van de Ramadan en het vasten van de dagen in deze maand. Want vele mensen zijn onthouden van het vasten vanwege hun overlijden alvorens de Ramadan is aangebroken, of vanwege hun luiheid, afdwaling, of afkeer om te vasten. Dus de persoon bedankt zijn Heer voor de gunsten van het vasten en dat hij middels het vasten de kans krijgt om te worden vergeven voor zijn zonden en om in rang bij Allah te stijgen.

Beste moslims, jullie dienen te handelen naar de genoemde etiquette van deze maand en het pad van de vrome voorgangers te bewandelen. Want de latere (generaties) van deze Oemmah (d.w.z. de gemeenschap van Mohammed) zullen niet verbeteren (en rechtsschapen zijn), behalve als ze handelen naar hetgeen waar de eerste (generaties) zich op bevonden als het gaat om (het verrichten van daden van) gehoorzaamheid en het verlaten van de zonden.

Gebaseerd op het werk Madjaalis Shahr Ramadaan