Zitting in de Ramadan – dag 17

3411

Sheikh Mohammed ibn Saalih al-ʿOethaymien

De zeventiende zitting
“De mensen van Zakaat”

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“De liefdadigheid is slechts voor de armen en de behoeftigen, en voor degenen die hieraan (d.w.z. aan het inzamelen ervan) werken, en voor degenen van wie de harten nader (tot de Islam) worden gebracht, en voor de slaven (die zichzelf vrij willen kopen), en voor degenen die schulden hebben, en om (het uit te geven) op de Weg van Allah (ten behoeve van de jihad), en voor de (behoeftige) reiziger. Dit is vastgesteld door Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs.”

(Soerat at-Tawbah: 60)

In dit nobele vers toont Allah de rechtmatige ontvangers van Zakaat. En dit behoort tot de Rechtvaardigheid en Genade van Allah. Allah heeft hen in acht categorieën verdeeld en toont ons de verplichting van de Zakaat. Het is niet toegestaan de Zakaat af te dragen aan een ander dan deze. Allah weet namelijk wat beter is voor zijn schepselen dan wij dat weten. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wie is er beter in het oordelen dan Allah voor een volk dat overtuigd is (van de Eenheid van Allah)?”

(Soerat al-Maai’dah: 50)

Categorie 1 en 2 – de armen en behoeftigen

Zij zijn degenen die geen middelen hebben zichzelf en hun gezinnen te onderhouden. Zij hebben niet een vaste inkomensbron of een succesvolle onderneming en het is aan ons om hen te helpen. De geleerden hebben gezegd: “Hun moet genoeg geld gegeven worden om zichzelf en hun gezinnen voor een jaar te kunnen onderhouden tot het volgende jaar begint.”

Ook de persoon die niet genoeg verdient om zichzelf en zijn gezin te kunnen onderhouden, wordt het benodigde bedrag gegeven dat nodig is om hen te onderhouden. Als zij vragen om datgene dat niet is toegestaan, dan dienen zij geadviseerd te worden dit niet te doen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie de mensen om geld vraagt om zijn bezittingen te vermeerderen, vraagt slechts om kolen van de Hel. Laat het dus toe- of afnemen.” (d.w.z. hoe meer hij vraagt hoe meer de kolen worden, en hoe minder hij vraagt hoe minder het wordt)

(Moeslim)

Op een keer zei de Profeet (vrede zij met hem) tegen Hakiem ibn Hizaam (moge Allah tevreden over je zijn): “Dit bezit is als zoet vers fruit. Wie het neemt zonder gierigheid, zal ermee gezegend worden. En wie het neemt met gierigheid, hij zal hiermee niet gezegend worden en is als een persoon die eet maar nooit verzadigd is. En de bovenste (gevende) hand is beter dan de onderste (ontvangende) hand.”

(al-Boekhaarie)

De Zakaat is niet voor de rijke of bekwame persoon bestemd.

Categorie 3 – de verantwoordelijke voor het innen en uitgeven van de Zakaat

Hun dient het bedrag gegeven te worden voor het werk dat zij hebben verricht. Als zij financieel gezond zijn, dan dienen zij bij te dragen aan de Zakaat die uitgegeven wordt. Zo zullen zij delen in het verkrijgen van beloningen hiervoor.

Categorie 4 – degene wiens harten gewonnen moeten worden

Dit zijn de nieuwe bekeerlingen van de Islam. Ook zijn het degene die zwak zijn in Imaan. Hun wordt geld gegeven om hun betrokkenheid bij de Islam te vergroten.

Categorie 5 – om slaven te bevrijden

Hun wordt genoeg geld gegeven om zichzelf vrij te kopen.

Categorie 6 – degenen die schulden hebben

Degenen die schulden hebben. Hun wordt genoeg geld gegeven om schuldvrij te zijn. En ook zodat zij de relatie kunnen herstellen tussen hen en de moslim die hen het geld heeft geleend. Er is een overlevering waarin Qaabisah al-Hilaalie zegt: “Ik had een schuld en kwam bij de Boodschapper van Allah hiervoor smeken. Hij zei: “Wacht tot we de Sadaqah (liefdadigheid) ontvangen, zodat we kunnen opdragen dit aan jou te geven.” Hij zei weer: “Qaabisah, bedelen is niet toegestaan, behalve voor één van de drie; degene die een schuld heeft…”

(Moeslim)

Categorie 7 – Voor het strijden op de Weg van Allah

Dit is bedoeld om het Woord van Allah het hoogst te laten zijn. Het wordt met deze intentie gegeven aan het leger dat in opdracht van een erkende moslimleider strijdt. Hun wordt voldoende gegeven om te kunnen strijden en wapens te kunnen aanschaffen.

Categorie 8 – Voor de reiziger

Dit is voor degene die reist en geen toegang heeft tot bezittingen gedurende de reis. Hun dient genoeg te worden gegeven om terug te gaan naar zijn familie. Als hij rijk is, heeft hij geen recht op dit geld.

De Zakaat dient niet gegeven te worden aan een ongelovige. Behalve als diegene valt onder de categorie van degene van wie het hart gewonnen moet worden. Ook wordt de Zakaat niet gegeven aan een rijke persoon. Behalve als diegene verantwoordelijk is voor het verzamelen en uitgeven ervan, strijdt op de Weg van Allah of de schuld dient af te betalen en de relatie te verbeteren tussen hem en een andere moslim.

De Zakaat dient niet te worden afgedragen aan iemand die afhankelijk is. Het kan worden afgedragen aan iemands familielid, zolang als zij niet afhankelijk is.

Gebaseerd op het werk Madjaalis Shahr Ramadaan