Conclusie

5220
Conclusie
Ter afsluitingen volgen hier twee adviezen van de Sheikh:
Ten eerste; Tegen degenen die deze Dacwah en zijn volgelingen dwarsbomen door ertegen samen te spannen en valse beschuldigingen over hen te uiten, zegt de Sheikh:
“Ik herinner degenen die mij tegenwerken aan de verplichting van de mensen om hetgeen te volgen waar de Profeet (vrede zij met hem) zijn gemeenschap toe heeft geroepen (de Soennah). Tegen hen zeg ik: “De boeken zijn met jullie. Bekijk ze en neem geen van mijn woorden aan. Echter, wanneer je bekend wordt met de woorden van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) die vermeld staan in jullie boeken, volg deze dan. Ook al gaan de meeste mensen hiertegen in. Gehoorzaam mij niet (onvoorwaardelijk) of iemand anders, behalve het bevel van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) die ook gevonden kan worden in jullie boeken. En weet dat niets jullie kan redden, behalve het volgen van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem). Dit wereldse leven is tijdelijk en het is iemand met een helder verstand niet gepast vergeetachtig te zijn als het gaat om het Paradijs en de Hel.”
(Ad-Dorar as-Saniyyah; 1/89-90)
“Ik roep degenen die mij tegenwerken op tot vier zaken: Het Boek van Allah, de Soennah van Zijn Boodschapper (vrede zij met hem), de Idjmaac (consensus) van de geleerden. En als zij dit weigeren dan roep ik hen op tot Moebaahalah2.
(Ad-Dorar as-Saniyyah; 1/55)
Ten tweede; Tegen degenen die verward zijn betreffende deze zaak, zegt de Sheikh:
“Jij dient Allah constant te smeken en je nederig op te stellen tegenover Hem. Vooral gedurende de tijden waarin smeekbeden worden beantwoord, zoals het laatste derde deel van de nacht, het laatste gedeelte van het gebed en na de Adhaan.
Ook dien jij gebruik te maken van de smeekbeden die vermeld staan in de bronnen, vooral die in de Sahieh, waarin hij (vrede zij met hem) plachte te zeggen: “O Allah, Heer van Djibriel, Mikaa’iel en Israa’iel, Schepper van de hemelen en de aarde, Alwetende van het ongeziene en het geziene, U zult oordelen tussen Uw dienaren in de zaken waarin zij verschilden. Leid mij in hetgeen dat verschillend is van de Waarheid, met Uw Wil. Waarlijk, U leidt wie U wilt naar het Rechte Pad.”
Je dient volhardend te zijn in het vragen middels deze smeekbede. Richt hem tot de Verhoorder van de smeekbeden. Degene die Ibraahiem leidde in het weerspreken van de mensen. Zeg: “O Onderwijzer van Ibraahiem, onderwijs mij.”
En als je moeilijkheden treft in het weerspreken van de mensen, overpeins dan de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):
“Vervolgens plaatsen Wij jou op een juiste weg van de godsdienst. Volg deze dan en volg niet de begeerten van degenen die niet weten. Voorwaar, zij zullen jou beslist in niets kunnen beschermen tegen Allah.”
(Soerat al-Djaathiyah: 18-19)
“En als jij de meesten van hen die op aarde zijn volgt, dan zullen zij jou doen afdwalen van de Weg van Allah. Zij volgen slechts een vermoeden en zij vertellen slechts verzinsels.”
(Soerat al-Ancaam: 116)
En overpeins de woorden van de Profeet (vrede zij met hem) die gevonden kunnen worden in de Sahieh: “De Islam is vreemd begonnen en zal weer vreemd worden, net zoals hij begonnen was.”
En zijn volgende woorden: “Waarlijk, Allah zal kennis niet wegnemen…”
“Hou vast aan mijn Soennah en de Soennah van de rechtgeleide kaliefen die na mij komen.”
“En waakt jullie voor nieuwlichterijen. Want waarlijk elke (religieuze) innovatie is een afdwaling.”
(Ad-Dorar as-Saniyyah; 2/43)
Moge Allah’s vrede en zegeningen zijn met Zijn dienaar en Boodschapper, onze Profeet en geliefde, Mohammed, evenals zijn familie en al zijn metgezellen.
Sheikh Saalih ibn ‘Abdil-Aziez ibn ‘Oethmann
2. Moebaahalah is de situatie wanneer twee personen die in conflict zijn met elkaar, samenkomen om Allah’s Vloek te vragen over degene die liegt en zich op de valsheid bevindt.