Hoofdstuk 3: De wonderlijke gebeurtenissen van de Awliyaa’

7014

Hoofdstuk 3: De wonderlijke gebeurtenissen van de Awliyaa’

Enkele mensen propageren dat Sheikh Mohammed Ibn cAbd ul-Wahhaab de wonderlijke gebeurtenissen van de Awliyaa’ ontkende. Hetgeen dat deze valse bewering weerlegt, is dat de Sheikh duidelijk op verscheidene plaatsen zijn credo bevestigt. Dit credo staat haaks op hetgeen over hem de ronde gaat. Een voorbeeld hiervan zijn de verklaringen die hij maakt in enkele van zijn redevoeringen waarin hij zijn geloofsovertuiging uitlegt:
“En ik bevestig de wonderlijke gebeurtenissen van de Awliyaa’.”
(Ad-Dorar as-Saniyyah; 1/32)
Ik verbaas mij erover dat de Sheikh van zulke claims wordt beschuldigd, terwijl hij degene is die de ontkenning van deze wonderbaarlijke gebeurtenissen toeschrijft aan de mensen van innovatie en dwaling. Hij zegt:
“En niemand verwerpt de wonderlijke gebeurtenissen van de Awliyaa’, behalve de mensen van innovatie en dwaling.”
(Ad-Dorar as-Saniyyah; 1/32)
Volgend hoofdstuk >>>