Hoofdstuk 5: De weg van de Khawaaridj

5200

Hoofdstuk 5: De weg van de Khawaaridj

Er zijn sommige mensen die de Sheikh ervan beschuldigen zich te bevinden op de overtuiging van de Khawaaridj. De Khawaaridj zijn degenen die de moslims vanwege zonden tot ongelovigen verklaren. Het antwoord hierop van de Sheikh is als volgt:
“Ik zeg over niemand van de moslims of hij zich in het Paradijs of het Hellevuur bevindt, behalve over degenen van wie de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) hiervan getuigde. Niettemin wens ik het goede voor de verrichter van het goede en vrees ik het slechte voor de verrichter van het kwade. En ik beschouw niemand van de moslims als een ongelovige vanwege een zonde, noch plaats ik hem buiten de Islam.
(Ad-Dorar as-Saniyyah; 1/32)
Volgend hoofdstuk >>>