Hoofdstuk 6: Tadjsiem

5506

Hoofdstuk 6: Tadjsiem1

Wat ook over de Sheikh verkondigd is, is dat hij een Moedjassim was. Iemand die de Eigenschappen van Allah vergeleek met de eigenschappen van de schepping.
De Sheikh heeft zijn overtuiging in deze kwestie vermeld. We zien dat deze ver verwijderd is van de leugens waar zijn tegenstanders hem van beschuldigen. Hij zegt:
“Het is van het geloven in Allah dat men gelooft in hetgeen waarmee Allah Zichzelf heeft beschreven in Zijn Boek en met de tong van Zijn Boodschapper (vrede zij met hem), zonder Tahrief (verdraaiing) of Tactiel (ontkenning). In plaats hiervan behoort men te geloven dat er niets gelijk is aan Allah en dat Hij de Alhorende en de Alziende is. Men dient dus niet hetgeen te ontkennen waarmee Allah Zichzelf heeft beschreven, noch dient men de woorden van hun ware betekenis te ontdoen, Zijn Namen en Eigenschappen te ontkennen, zich uit te laten over de hoedanigheid van deze Eigenschappen of deze te vergelijken met de eigenschappen van de mens. Dit omdat Allah geen gelijke of rivalen heeft. Ook kan Hij niet worden vergeleken met Zijn schepping.
Waarlijk, Allah is het Meest op de hoogte over Zichzelf en anderen. Hij is de Meest Waarachtige in woorden en de Beste in spraak. Hij heeft Zichzelf dan ook verre verwijderd van datgene waar Zijn tegenstanders Hem mee beschrijven. Dit zijn de mensen van Takyief (beschrijven van een hoedanigheid) en Tamthiel (trekken van een gelijkenis) en de mensen van Tahrief en Tactiel. Hij zegt (interpretatie van de betekenis):
“Heilig is jouw Heer, de Heer van de Almacht, boven wat zij toeschrijven. En vrede zij met de gezondenen. En alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.”
(Soerat as-Saaffaat: 180-182)
(Ad-Dorar as-Saniyyah; 1/29)
“Het is welbekend dat Tactiel tegenovergesteld is aan Tadjsiem. En degenen die dit (Tactiel) doen, zijn vijanden van degenen die dat (Tadjsiem) begaan. De waarheid ligt in het midden van deze twee (extremen).”
(Ad-Dorar as-Saniyyah; 1/11)
Volgend hoofdstuk >>>
1. Tadjsiem wordt ontrokken van het woord Djism (lichaam) en betekent letterlijk “het plaatsen van iets in een lichaam.” Dit is de term die toegepast wordt op iemand die antropomorfische (menselijke) kwaliteiten toekent aan Allah door te zeggen dat Zijn Hand gelijk is aan mijn hand en Zijn Zicht is gelijk aan mijn zicht etc.)