Introductie

5959
“Tashieh Mafaahiem Khaati’ah fie Qadiyyatin Moehimmah”
Een correctie van valse impressies aangaande een belangrijke zaak
door
Sheikh Saalih ibn ‘Abdil-Aziez ibn ‘Oethmann
Introductie
Decennia lang doen zich vele verhalen de ronde over Sheikh Mohammed Ibn cAbd ul-Wahhaab (moge Allah genadig met hem zijn). Er is woordentwist geweest en nog steeds gaande tussen voor- en tegenstanders van zijn Dacwah.
Eenieder die echter een onbevangen blik werpt op de woorden van degenen die de Sheikh bestrijden en beschuldigen, zal zien dat aan hun woorden geen enkel bewijs ten grondslag ligt. Er is namelijk geen enkel bewijs voor wat zij claimen. Niet in hun uitspraken, noch in hun boeken. Het zijn daarentegen slechts beweringen die in het verleden gedaan zijn en die herhaald worden door de lateren. Niet meer en niet minder.
Ik ben van mening dat wie de waarheid over hem wil vinden en oprecht hierin is, zal beamen dat de beste en meest correcte manier om dit te doen de volgende is, namelijk: terugkeren naar de hoofdbron.
De boeken van de Sheikh zijn aanwezig en zijn woorden zijn behouden gebleven. Door hiernaar terug te grijpen, kan men de waarheid en de valsheid vinden van hetgeen over hem verspreid wordt. Wat betreft de beweringen die een gebrek aan onderbouwing kennen; deze zijn niet meer dan bedrog en baseren zich niet op de werkelijkheid.
In de volgende pagina’s zal ik beknopte fragmenten tonen van de werken van Sheikh Mohammed Ibn cAbd ul-Wahhaab. Hierbij gebruikmakend van zijn citaten uit de betrouwbare boeken waarop ik vertrouw en waarin al zijn uitspraken zijn opgenomen. Ik heb hier niets aan toegevoegd, maar slechts geordend.
Deze citaten bevatten antwoorden van de Sheikh tegen de meest verspreide beschuldigingen die zijn tegenstanders tegen hem opwerpen en waarin hij het tegenovergestelde verklaart. Ik ben er zeker van dat, met de Wil van Allah, deze antwoorden toereikend zullen zijn in het verhelderen van de waarheid voor degenen die deze zoeken.
Tegen degenen die hun tijd besteden aan het verspreiden van leugens over de Sheikh zeg ik: “Lieg tegen jullie zelf, want waarlijk, de waarheid is helder. En voorzeker, de religie van Allah is zegevierend. De zon schijnt fel en kan niet met de hand bedekt worden.”
Hieronder volgt de mening van de Sheikh die het tegendeel van hun claims bewijst en die al hun beschuldigingen weerlegt. Heb je dus woorden van hem die deze tegenspreken, breng het dan naar buiten en verberg deze niet. Indien je dit niet kan doen en je hier niet toe in staat bent, dan adviseer ik je het volgende; dat je opstaat richting Allah, vrij van elke nutteloze begeerte en fanatisme en Hem oprecht vraagt je de waarheid te tonen en je hiernaar te leiden. Overpeins dan hetgeen deze man heeft gezegd. Heeft hij iets voortgebracht dat beter is dan het Woord van Allah en de woorden van Zijn Boodschapper (vrede zij met hem)?
Overpeins dan een tweede maal: Is er een andere weg naar redding dan het spreken van de waarheid en in de waarheid te geloven? Dus als de waarheid duidelijk voor je wordt, keer dan terug naar de leiding en de waarheid, want dat is beter dan het blijven hangen aan de valsheid.
En tot Allah keren alle zaken terug.

Volgend hoofdstuk >>>