Het gebed

74797

Het oordeel

Het gebed is een verplichting voor iedere moslim(a). Allah heeft ons opgedragen om het gebed te onderhouden. Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, het gebed is voor de gelovigen op vastgestelde tijden voorgeschreven.”

(Soerat an-Nisaa’: 103)

Ook zegt Hij (interpretatie van de betekenis):

“Waak over de gebeden en (in het bijzonder) over het middelste gebed. En sta in gehoorzaamheid voor Allah.”

(Soerat al-Baqarah: 238)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft het gebed aangemerkt als tweede steunpilaar van de Islam. Hij zei: “De Islam is gebouwd op vijf (zuilen). Getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed Zijn Boodschapper is, het verrichten van het gebed, het afdragen van de Zakaat, het vasten van Ramadan en het verrichten van de Hadj.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

De voortreffelijkheid van het gebed

Het gebed is een gewichtige zaak met een grote beloning. Toen de Profeet werd gevraagd over de beste daad, zei hij: “Het op tijd verrichten van het gebed.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ook zei de Profeet: “Als er een rivier langs de voordeur van iemand van jullie zou stromen, waarin hij zich vijf keer per dag zou wassen, zou er dan iets van zijn viezigheid overblijven?” De metgezellen antwoordden: “Nee.” Waarna de Profeet zei: “Dat is ook precies hoe het gesteld is met de vijf (verplichte) gebeden. Allah wist daarmee de zonden uit.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

De waarschuwing voor het verlaten van het gebed

Zowel in de Koran als in de Soennah zijn er genoeg teksten te vinden die waarschuwen voor het gevaar van het verlaten en niet tijdig verrichten van het gebed. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Daarna werden zij opgevolgd door een generatie die het gebed verwaarloosde en de begeerten volgde. Zij zullen daarom spoedig verlies tegemoet gaan.”

(Soerat Maryam: 59)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Wee dan degenen die het gebed (zodanig) verrichten. (Waardoor zij behoren tot) degenen die achteloos met hun gebed omgaan.”

(Soerat al-Maaʿoen: 4-5)

Tevens heeft de Profeet gezegd: (Hetgeen waarmee) de overstap door een persoon (gemaakt wordt) naar Shirk en Koefr, is het verlaten van het gebed.”

(Moeslim)

De voorwaarden van het gebed

1. De Islam. Het gebed wordt niet aanvaard van iemand die geen moslim is. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Het is de veelgodenaanbidders niet gegeven om de moskeeën van Allah te onderhouden, terwijl zij over zichzelf getuigen (zijn) van (hun) ongeloof. Zij zijn (degenen) van wie de daden verloren zullen gaan en in het Vuur zullen zij voor eeuwig verblijven.”

(Soerat at-Tawbah: 17)

2. Een goede geestesgesteldheid. De Profeet zei: “De pen is opgeheven (d.w.z. registreert niets) voor drie (mensen): de slapende totdat hij wakker wordt, het kind totdat het de volwassenheid bereikt, en de krankzinnige totdat hij bij zinnen is.”

3. Volwassenheid. Een kind dat de volwassenheid niet heeft bereikt, is niet verplicht om te bidden. Wel kan het gestimuleerd worden om zich daarop te trainen en voor te bereiden.

4. Vrij zijn van de grote en kleine gebeurtenis. De kleine gebeurtenis vereist de Woedoe’ en de grote gebeurtenis vereist de Ghoesl. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En als jullie in staat van Djanaabah zijn, reinig dan julliezelf.”

(Soerat al-Maa’idah: 6)

5. De reinheid van het lichaam, kleding en gebedsplaats. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En reinig jouw kleding.”

(Soerat al-Moeddatthir: 4)

Ook toen een plattelander in de moskee urineerde, beval de Profeet de metgezellen om een emmer water eroverheen te gieten.

(al-Boekhaarie)

6. Het ingaan van de tijd. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, het gebed is voor de gelovigen op vastgestelde tijden voorgeschreven.”

(Soerat an-Nisaa’: 103)

Het verrichten van het gebed voordat de tijd ingaat, maakt het gebed ongeldig.

7. Het bedekken van de ʿAwrah (intieme lichaamsdelen). Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O kinderen van Adam, bedek je bij het verrichten van elk gebed met fraaie kleding.”

(Soerat al-Aʿraaf: 31)

De geleerden zijn het er unaniem over eens dat het bedekken van de ʿAwrah een voorwaarde is voor de correctheid van het gebed. Wie naakt het gebed verricht, terwijl hij in staat is om zich te bedekken, zijn gebed wordt als ongeldig beschouwd.

8. De intentie. De Profeet zegt: “De daden berusten slechts op intenties.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

9. Het zich richten tot de Qiblah. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Wend jouw gezicht richting al-Masdjid ul-Haraam (de gewijde moskee in Mekka). En waar jullie je ook bevinden, wend jullie gezichten in die richting.”

(Soerat al-Baqarah: 144)