Hadith 3: De zuilen van de Islam

12435

Aboe cAbdur-Rahman cAbdullah ibnoe cOmar ibnoel-Khattaab overlevert: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah – vrede zij met hem – zeggen:
“De Islam is gebouwd op vijf (zuilen): het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, het verrichten van het gebed, het betalen van de zakaah (armenbelasting), het verrichten van de haddj (bedevaart) naar het (Heilige) Huis (in Mekka) en het vasten in (de maand) Ramadan.”
(Overgeleverd door al-Boekhaari en Moeslim)
Uitleg
In deze overlevering maakt de Profeet – vrede zij met hem – duidelijk dat de Islam te vergelijken is met een bouwwerk dat een persoon van schaduw voorziet en zowel interne als externe bescherming biedt. De Profeet – vrede zij met hem – vertelt dat de Islam op vijf zuilen is gebouwd, namelijk:
1. Het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah en dat Mohammed – vrede zij met hem – de Boodschapper is van Allah.
2. Het verrichten van het gebed.
3. Het betalen van de zakaah (armenbelasting).
4. Het vasten in de maand Ramadan.
5. Het verrichten van de Haddj (bedevaart) naar het Heilige Huis in Mekka.
In de vorige overlevering van cOmar ibnoel-Khattaab worden deze zaken nader uitgelegd.
Wij zouden ons af kunnen vragen: “Wat is de toegevoegde waarde van deze overlevering als de inhoud ervan al in de vorige overlevering staat?” Het antwoord daarop is tweezijdig. Enerzijds komt het door het belang van het onderwerp. Imam an-Nawawi wilde dit nogmaals benadrukken. Anderzijds komt het omdat hier verklaard wordt dat de Islam op vijf (zuilen) gebouwd is, in de overlevering van cOmar wordt het niet zo geformuleerd al kun je daar hetzelfde uit opmaken.