Hadith 31: De deugd van ascetisme

7362

Aboel cAbbaas Sahl ibnoe Sacd as-Saacidiy overlevert: “Er kwam een man naar de Profeet en zei:

“O Boodschapper van Allah, wijs mij op een daad die wanneer ik deze verricht, (ervoor zal zorgen dat) Allah van mij zal houden en de mensen van mij zullen houden.” Hij (de Profeet ) antwoordde: “Leef een ascetisch leven en Allah zal van jou houden en onthoud je van wat de mensen bezitten en de mensen zullen van jou houden.”

(Een goede overlevering, overgeleverd door Ibnoe Maadjah en overigen met goede ketens van overleveraars)

Uitleg

Aboel cAbbaas Sahl ibnoe Sacd as-Saacidiy overlevert: “Er kwam een man naar de Profeet .” De naam van de man wordt niet bekendgemaakt aangezien hiertoe geen noodzaak is. Wat daarentegen noodzakelijk is, is het Islamitische oordeel en het verduidelijken van deze kwestie.

De man zei: “O Boodschapper van Allah, wijs mij op een daad die wanneer ik deze verricht, (ervoor zal zorgen dat) Allah van mij zal houden en de mensen van mij zullen houden.” Deze vraag is zonder twijfel een belangrijke vraag. De vrager vraagt naar datgene wat de liefde van Allah en de liefde van de mensen oplevert.

“Hij (de Profeet ) antwoordde: ,,Leef een ascetisch leven.” Oftewel, onthoud je in dit wereldse leven van datgene wat jou niet zal baten in het Hiernamaals. Dit betekent dat men naar het Hiernamaals dient te verlangen. Want het wereldse leven en het Hiernamaals verdragen elkaar niet. Als men zich onthoudt van de ene zal men naar de andere verlangen. Men dient zich in te spannen om daden voor het Hiernamaals te verrichten, zoals het naleven van de geboden, het nalaten van de verboden en het laten van datgene wat men in het Hiernamaals niet baat en de tijd slechts verspilt.

En wat betreft het middel waarmee de liefde van mensen wordt verkregen, hierover zei de Profeet : “En onthoud je van wat de mensen bezitten en de mensen zullen van jou houden.” Men dient niets van de mensen te vragen, noch dient men hiernaar te verlangen of op te kijken. Men dient zich ver weg te houden van dit soort praktijken, zodat de mensen van hem zullen houden. Dit omdat wanneer men vraagt naar datgene wat zich in de handen van de mensen bevindt, zij dit als een last zullen ervaren en een afkeer van deze persoon zullen krijgen. Degene daarentegen die zich ver hiervan houdt zal merken dat de mensen van hem zullen houden.

Wat leert deze overlevering ons?

  • De sterke mate waarin de metgezellen de Profeet pleegden te vragen naar datgene wat hen baat.

  • De mens houdt er van nature van om door Allah en de mensen geliefd te worden en hij verafschuwt het als Allah en de mensen een afkeer van hem hebben. De Profeet verduidelijkte hoe dit bereikt kan worden.

  • Wie zich van het wereldse leven onthoudt, Allah zal van hem houden, want het zich onthouden van het wereldse leven vereist het verlangen naar het Hiernamaals. Ascetisme houdt in dat men datgene laat wat hem niet zal baten in het Hiernamaals.

  • Het zich onthouden van datgene wat de mensen bezitten, leidt ertoe dat de mensen van je zullen houden.

  • Het verlangen naar het wereldse leven en het verknocht zijn hieraan is een reden voor Allah´s haat jegens de dienaar. Daarnaast leidt het verlangen en uitkijken naar wat zich bij de mensen bevindt tot hun afschuw voor deze persoon. Terwijl het zich onthouden van wat zich in de handen van de mensen bevindt de belangrijkste reden is voor hun liefde voor deze persoon.