Hadith 42: De uitgestrektheid van de Vergeving van Allah

13142

Anas overlevert: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen: ,,Allah zegt:

“O zoon van Aadam, waarlijk, zolang jij Mij aanroept en op Mij hoopt, dan zal Ik jou vergeven, wat je ook maar hebt gedaan, zonder hier naar om te kijken. O zoon van Aadam, al zouden je zonden tot aan de hemel reiken, waarna jij Mij om vergeving vraagt, dan zal Ik je vergeven. O zoon van Aadam, al zou je tot Mij komen met zoveel zonden dat deze de aarde kunnen vullen en Mij dan treft, zonder dat jij iets als deelgenoot aan Mij hebt toegekend, dan zal Ik tot jou komen met een gelijke omvang hieraan aan vergeving.”

(Overgeleverd door at-Tirmidhi, die zei dat het een goede, authentieke overlevering is)

Uitleg

Deze overlevering is een hadieth qoedsiy waarin de Profeet overlevert dat zijn Heer het volgende heeft gezegd: “O zoon van Aadam,” Hier wordt het gehele nageslacht van Aadam toegesproken.

‘Zolang jij Mij aanroept en op Mij hoopt, zal ik jou vergeven.’ ‘Zolang’ wordt hier voorwaardelijk bedoeld. Oftewel, wanneer jij Mij aanroept en naar Mij verlangt.

‘Mij aanroept,’ oftewel, Mij vraagt om jou te vergeven.

‘Op Mij hoopt,’ oftewel, hoopt op Mijn vergeving en niet wanhoopt.

‘Dan zal Ik jou vergeven.’ Dit is het resultaat van wanneer men aan de hiervoor genoemde voorwaarde voldoet. Vergeving is het bedekken van de zonden en het niet aangerekend worden ervan. Met andere woorden, Allah bedekt je zonden voor de mensen, rekent deze je niet aan en zal je hiervoor niet straffen.

‘Wat je ook maar hebt gedaan, zonder hier naar om te kijken.’ Oftewel, hoeveel zonden je ook maar hebt verricht. Hetzelfde wordt duidelijk uit de Uitspraak van Allah:

Zeg: “O Mijn dienaren die buitensporig tegenover zichzelf zijn, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Waarlijk, Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is de Vergevingsgezinde, de Meest Barmhartige.”

(Soerat az-Zoemar: 53)

‘O zoon van Aadam, al zouden je zonden tot aan de hemel reiken, waarna jij Mij om vergeving vraagt, dan zal Ik je vergeven.’ Oftewel, ook al zijn de zonden nog zo groot en reiken ze qua hoeveelheid tot aan de hemel en zou je vervolgens Allah waarachtig, met volledige toewijding en uit behoefte om vergeving vragen, dan zal Hij je vergeven.

‘O zoon van Aadam, al zou je tot Mij komen met zoveel zonden dat deze de aarde kunnen vullen en Mij dan treft, zonder dat jij iets als deelgenoot aan Mij hebt toegekend, dan zal Ik tot jou komen met een gelijke omvang hieraan aan vergeving.’ Met ‘met een gelijke omvang’ wordt een aarde gevuld aan vergeving bedoeld, die te wachten staat voor degene die tot zijn Heer komt met een aarde gevuld aan zonden, zonder dat hij gelijken aan Allah heeft toegekend, vandaar dat Hij zegt: “Zonder dat jij iets als deelgenoot aan Mij hebt toegekend, dan zal Ik tot jou komen met een gelijke omvang hieraan aan vergeving.’ Dit wijst op de grote gunst van zuivere toewijding (Ikhlaas) en dat dit een reden tot vergeving van de zonden is.

Wat leert deze overlevering ons?

  • Er is niemand die Allah om iets vraagt en op iets van Allah hoopt, of zijn zonden zullen hem vergeven worden.

  • Een verduidelijking van de uitgestrektheid van de Gunst van Allah.

  • Hoe groot de zonden ook zijn, als de mens zijn Heer hiervoor om vergeving vraagt, dan zal Allah deze vergeven.

  • De gunst van volledige toewijding aan Allah. Zuivere toewijding is namelijk een reden tot vergeving van de zonden. Allah zegt immers:

“Waarlijk Allah vergeeft het niet dat er deelgenoten aan Hem worden toegekend en Hij vergeeft buiten dit (alles) aan wie Hij wilt.”

(Soerat an-Nisaa’: 48)

Wij vragen Allah dan ook om ons allen Zijn Vergeving, Tevredenheid en Genade te schenken. Waarlijk, Hij is de Schenker.

Hiermee is een eind gekomen aan de uitleg van deze gezegende veertig overleveringen van an-Nawawi en wij sporen alle zoekers naar kennis aan deze overleveringen te memoriseren, te begrijpen en ernaar te handelen.

En alle lof zij Allah, de Heer der Werelden en zend Uw zegeningen over onze Profeet Mohammed, zijn familie en alle metgezellen.