Bestaan het Paradijs en de Hel nu al?

9583

Het Paradijs en de Hel bestaan al. In diverse passages van de Koran zegt Allah dat Hij het Paradijs en de Hel al klaar heeft staan in afwachting van hun inwoners. Ook zegt Allah dat Adam zich eerst in het Paradijs bevond en later hieruit is verdreven. Daarnaast lezen wij in de overleveringen dat tijdens het gebed van de eclips het Paradijs en de Hel aan de Profeet (vrede zij met hem) werden getoond. De Profeet reikte zelfs met zijn hand uit naar een druiventros van het Paradijs. Ook heeft de Profeet gezegd dat de extreme hitte die wij soms meemaken in deze wereld het gevolg is van een uitbarsting van het Hellevuur, en dit betekent dus dat de Hel al bestaat.

Het Paradijs en de Hel bestaan en zullen dit, met de Wil van Allah, tot in de eeuwigheid blijven doen. Het Paradijs zal als verblijfplaats dienen voor de gelovigen als hun eeuwige genieting. En de Hel zal als verblijfplaats dienen voor de ongelovigen als hun eeuwige bestraffing. Op de vraag of er op dit moment al mensen fysiek in het Paradijs of de Hel te vinden zijn, is het antwoord ‘nee’. De ziel daarentegen kan wel naar binnen. Zo laat de Profeet bijvoorbeeld weten dat de zielen van de martelaren zich in de kelen van groene vogels bevinden die door het Paradijs rondvliegen.

Samenvatting van de les van Aboe Ismail (uit het boek cAqiedat us-Saffaariniyyah)