De Hawd

8353

De Hawd

De Hawd is het bassin van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Het water daarvan is afkomstig van de paradijselijke rivier al-Kawthar. Via twee Miezaab (d.w.z. twee kanalen) komt het water van deze rivier terecht in dit bassin. Zowel de lengte als de breedte van het bassin zijn gelijk aan een reisafstand van één maand. De smaak van het water daarvan is zoeter dan honing, de geur is heerlijker dan muskus en de kleur is witter dan melk.

Na het afleggen van de Rekenschap gaan de gelovigen af op dit bassin om hieruit te drinken. Het drinken van één slok is voldoende om voor altijd de dorst te lessen. Naast het bassin ligt er voldoende drinkgerei. Het aantal daarvan is gelijk aan het aantal sterren.

Sommige mensen zullen door de Engelen op afstand worden gehouden van dit bassin. Als de Profeet vervolgens de Engelen hierover om opheldering vraagt, dan zullen zij vertellen dat dit mensen waren die zich schuldig hebben gemaakt aan religieuze innovaties.

Samenvatting van de les van Aboe Ismail (uit het boek cAqiedat us-Saffaariniyyah)