De Koran, het eeuwige wonder

8494

Zoals alle eerdere Profeten met wonderen werden aangesterkt, werd ook de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) met wonderen aangesterkt. Zijn meest indrukwekkende wonder is de Koran. Hiermee heeft Allah de mensheid en de djinn uitgedaagd. Wie twijfelt aan de Profeetschap van Mohammed hoeft slechts met het gelijke aan de Koran of delen daarvan te komen om zijn ongelijk te bewijzen. Niemand blijkt hiertoe in staat te zijn. Er zijn weliswaar pogingen geweest, maar die liepen altijd op niets uit. En aangezien de toenmalige Arabieren die het meest bedreven waren in de taal dit niet konden waarmaken, is het vanzelfsprekend dat niemand dit vandaag of morgen zal kunnen waarmaken.

Het wonder van de Koran beperkt zich niet alleen tot de hogere vormen van taalkunst die hun weerga niet kennen. Het wonder van de Koran is ook te vinden in de manier waarop zijn woorden de harten ontroeren, verzachten en diep doordringen in de ziel.

Het komt weleens voor dat zelfs de ware volgelingen van de Profeten met een wonder worden aangesterkt. In dat geval spreken wij van een Karaamah, oftewel een eerbiediging. Allah eert de persoon daarmee. Voorbeelden daarvan zijn: toen de metgezel cAlaa’ ibn ul-Hadrammiy te paard over de zee reed, toen het rijdier van de vrome voorganger Silatoe ibnoe Ashiem tot leven kwam en hem naar huis bracht, en toen de zwangere Maryam, de moeder van cIesa (vrede zij met hem), slechts een boom hoefde aan te raken, waarna de dadels al naar benden kwamen vallen.

Samenvatting van de les van Aboe Ismail (uit het boek cAqiedat us-Saffaariniyyah)