De Qantarah

8229

De Qantarah

Als de gelovigen er in geslaagd zijn om de Siraat over te steken, komen zij aan bij de Qantarah (d.w.z. een brug). Volgens sommige geleerden is deze Qantarah een verlengstuk van de Siraat, terwijl anderen van mening zijn dat het een separate brug is.

Deze Qantarah is de laatste stap die door de gelovigen ondernomen moet worden vóór het binnentreden van het Paradijs. Op deze brug vindt er een vereffening plaats tussen de gelovigen. Deze vereffening richt zich op het binnenste van de mens. De gelovigen worden namelijk op deze brug gereinigd van alle haat- en wrokgevoelens die zij tegen elkaar koesteren vanwege hun onderlinge geschillen in het wereldse leven.

Als de gelovigen deze reinigingsproces hebben ondergaan, worden zij in de gelegenheid gesteld om het Paradijs te betreden. Allah zegt hierover in de Koran (interpretatie van de betekenis): “En Wij zullen datgene wat zich aan haat in hun borsten bevindt wegnemen, (zodat zij uiteindelijk als) broeders (plaats zullen nemen in het Paradijs) tegenover elkaar op ligstoelen.”

(Soerat al-Hidjr: 47)

Samenvatting van de les van Aboe Ismail (uit het boek cAqiedat us-Saffaariniyyah)