De Shafaacah

6985

De Shafaacah

Met de term ash-Shafaacah wordt gedoeld op de bemiddeling die plaatsvindt op de Dag des Oordeels. Deze bemiddeling is gekoppeld aan drie voorwaarden, namelijk de Toestemming van Allah, Zijn Tevredenheid over de bemiddelaar en Zijn Tevredenheid over degene voor wie bemiddeld wordt.

Bepaalde vormen van deze bemiddeling zijn slechts toebedeeld aan onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Zo is hij bijvoorbeeld als enige in staat om Allah te vragen om de Dag des Oordeels te laten beginnen, de gelovigen het Paradijs te laten betreden en de Bestraffing van zijn oom Aboe Taalib lichtelijk te verzachten.

Er bestaan ook vormen van bemiddeling die, naast de Profeet (vrede zij met hem), ook bestemd zijn voor anderen. Zo zullen bijvoorbeeld de overige Profeten, Engelen en gelovigen bemiddelen voor sommige zondaars, zodat zij de Hel niet hoeven te betreden of deze na het binnentreden alsnog verlaten.

Samenvatting van de les van Aboe Ismail (uit het boek cAqiedat us-Saffaariniyyah)