De Siraat

17086

De Siraat

Eén van de zaken die onderdeel uitmaken van het geloven in de Dag des Oordeels is het geloven in de Siraat. De Siraat is een brug die over de Hel loopt. Deze is scherper dan een zwaard en dunner dan een haar. De mensen moeten op die Dag over deze brug heen. De snelheid waarmee dit gebeurt, is afhankelijk van hun daden.

De gelovige zal niets voelen van de hitte van de Hel en zal met een grote vaart over deze brug gaan. De vaart waarmee hij voortbeweegt is afhankelijk van zijn daden. Zo zullen er moslims zijn die met vallen en opstaan de overkant bereiken. Kort gezegd, de zonden die iemand heeft begaan werken vertragend bij het oversteken. Sommige moslims zullen zelfs de overkant niet halen en in de Hel terechtkomen.

Aan beide zijden van deze brug bevinden zich grijptangen die de mensen het oversteken moeilijk en onveilig maken. Veel mensen zullen door deze grijptangen naar beneden worden getrokken. Anderen zullen weer ontkomen, maar niet zonder kleerscheuren. Helemaal onder de snijwonden en schrammen zullen zij de overkant bereiken.

Iedereen die de Siraat oversteekt en de overkant bereikt, kan zijn geluk niet op. Hij kijkt dan om en dankt Allah voor deze grote overwinning. Wij vragen Allah dan ook om ons allen deze overwinning te schenken en het oversteken voor ons te vergemakkelijken.

Samenvatting van de les van Aboe Ismail (uit het boek cAqiedat us-Saffaariniyyah)