De voorwaarden van het Profeetschap

4636

Iemand die gekozen wordt om de Boodschap van Allah te verkondigen en de verantwoordelijkheid van het Profeetschat te dragen, moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Hij moet in eerste instantie geschikt zijn voor deze taak. Hij moet toegerust zijn met het beste gedrag en karakter. Hij moet beschikken over een grote mate van geduld en opgewassen zijn tegen de enorm druk en uitdagingen die gepaard gaan met deze verantwoordelijkheid. Het Profeetschap is niet iets wat verworven kan worden door inzet en hard werken. Het is een Gift van Allah en Hij geeft het aan wie Hij wil.

Verder moet een Profeet iemand zijn die de beschikking heeft over zijn eigen leven, lijf, vrijheid en eigendom. Een slaaf die het bezit is van iemand en voor hem werkt, kan geen Profeet zijn.

Ook is een Profeet altijd een man. Een vrouw kan geen Profeet zijn. Verder moet een Profeet in staat zijn om de Boodschap over te brengen. Iemand die doof, stom of een ander gebrek vertoont dat hem in de weg staat om deze taak te vervullen, komt niet in aanmerking voor het Profeetschap.

De voorwaarden die hiervoor genoemd zijn, gelden natuurlijk slechts voor de Profeten die reeds zijn heengegaan. Want met de komst van Mohammed (vrede zij met hem) als laatste Profeet is het hoofdstuk ‘Profeetschap’ afgesloten. Niemand maakt na hem nog aanspraak hierop.

Samenvatting van de les van Aboe Ismail (uit het boek cAqiedat us-Saffaariniyyah)