Het Profeetschap is geëindigd met Mohammed

5203

Het Profeetschap is een Gift van Allah. Het is niet te verkrijgen middels inzet, motivatie of werklust. De geschiedenis heeft vele mensen gekend die symbool stonden voor kracht, moed en waardigheid, maar niet begiftigd werden met het Profeetschap. Het is Allah Die bepaalt wie hiervoor in aanmerking komt.

Het Profeetschap kent een begin, maar geen einde. Op een bepaalde leeftijd wordt iemand tot een Profeet benoemd, en dit blijft hij ook tot aan zijn dood. De leeftijd waarop het Profeetschap meestentijds verkregen wordt is veertig jaar. Op deze leeftijd is de lichamelijke en geestelijke toestand van een persoon volgroeid en is hij klaar voor het grote werk.

Allah heeft naar iedere gemeenschap een Profeet gestuurd met de taak de mensen te bevrijden uit hun onwetendheid en te onderwijzen in het geloof. Het precieze aantal Profeten is onbekend. In de Koran staan de namen van vijfentwintig Profeten vermeld. De eerste Profeet is Adam en de eerste Boodschapper is Noeh (vrede zij met hen beiden). Mohammed (vrede zij met hem) is de laatste van alle Profeten en Boodschappers. Wie na hem beweert een Profeet te zijn, is een leugenaar en een ongelovige.

Samenvatting van de les van Aboe Ismail (uit het boek cAqiedat us-Saffaariniyyah)