Het Profeetschap

5591

De Islam berust op het getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed Zijn Profeet is. Dit gegeven verplicht ons om op zoek te gaan naar de definitie van het Profeetschap en de wijsheid daarachter.

De grootste Gunst van Allah ten opzichte van de dienaren is het sturen van Profeten. Hiermee nam Allah de mensen ieder excuus weg om niet te geloven. De noodzaak van het sturen van Profeten is belangrijker dan de noodzaak om te eten en te drinken. Het sturen van Profeten garandeert succes in het wereldse leven en het Hiernamaals. De Profeten verdrijven onwetendheid en ongeloof en sturen het licht van het geloof de wereld in.

De Profeten hebben een voorbeeldfunctie en handelen naar de beste gedragsregels. Allah heeft hun gevrijwaard van het plegen van de zonden. De Profeten hebben de Boodschap van Allah voortreffelijk verkondigd en hielden niets achter. De Profeten zullen op de Dag des Oordeels als getuigen optreden ten opzichte van hun gemeenschappen.

Samenvatting van de les van Aboe Ismail (uit het boek cAqiedat us-Saffaariniyyah)