Op basis waarvan betreedt iemand het Paradijs?

7894

Het betreden van het Paradijs wordt in eerste instantie bepaald door de Genade van Allah, vervolgens door de verhouding tussen iemands goede en slechte daden. Dit geldt natuurlijk alleen voor een gelovige, want een ongelovige betreedt nooit het Paradijs.

Als de goede daden van een gelovige het winnen van zijn slechte daden, dan gaat hij direct naar het Paradijs. Zijn de slechte daden juist in de meerderheid, dan is hij overgelaten aan de Wil van Allah. Allah kan er dan voor kiezen om hem te straffen of te vergeven. Kiest Hij ervoor om hem te straffen, dan is dat voor een bepaalde duur. Een gelovige komt per slot altijd terecht in het Paradijs.

Een gelovige met evenveel goede daden als slechte daden behoort tot Ahl ul-Acraaf. Dit selecte groepje mensen bevindt zich op de Dag des Oordeels op een hooggelegen plek tussen het Paradijs en de Hel. Hiervandaan worden zij in staat gesteld worden om te kijken naar de inwoners van Het Paradijs en de Hel. Zij zullen Allah smeken om hun bescherming te bieden tegen het Vuur, waarna Allah hen alsnog het Paradijs doet binnentreden.

Samenvatting van de les van Aboe Ismail (uit het boek cAqiedat us-Saffaariniyyah)