Unieke eigenschappen van de Profeet

10204

De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) bezat, ten opzichte van de andere Profeten, een aantal unieke eigenschappen. De Profeet zei: “Ik ben bevoorrecht boven de andere Profeten met zes zaken: mij is het allesomvattende Woord gegeven, en ik word bijgestaan door angst die een maand van tevoren (in de harten van mijn vijanden wordt ingeboezemd), en het is toegestaan voor mij om de oorlogsbuit te vorderen, en de grond dient voor mij als gebedsplaats en reinigingsmiddelen ik ben naar alle mensen gestuurden ik ben de laatste van de Profeten.”

(Moeslim)

Een unieke eigenschap van Mohammed (vrede zij met hem) is dat hij naar alle mensen is gestuurd. Dat is ook de reden waarom Jezus (vrede zij met hem) bij zijn terugkeer naar de aarde aan het einde van de tijd verplicht wordt geacht om te leven en te oordelen volgens de Wetten van Mohammed. Niemand mag dus hiervan afwijken, zelfs de Profeten niet.

Nu kan het zijn dat iemand zegt: “Maar Jezus aan het einde van de tijd zal het kruis breken, het varken doden en de minderheidsbelasting afschaffen, en dat zijn zaken die de moslims vandaag de dag niet doen?” Het antwoord hierop is dat deze zaken wel degelijk tot de Wetten van de Islam behoren, aangezien de Profeet Mohammed dit reeds heeft bevestigd in een overlevering. Alleen liet hij weten dat dit pas ingaat in de tijd en onder het gezag van de Profeet cIesa (Jezus).

Een andere unieke eigenschap die de Profeet toekomt is al-Wasielah. Dit is de hoogste plaats in het Paradijs en bestemd voor slechts één persoon, namelijk Mohammed (vrede zij met hem). De Profeet zegt: Als jullie de oproeper (tot het gebed) horen, zeg hem dan na. En vraag vervolgens om zegeningen voor mij. Want wie één keer om zegeningen voor mij vraagt, Allah zal hem dan tien maal prijzen (in een hoogstaand gezelschap van Engelen). En vraag (ook) Allah, de Verhevene, vervolgens voor mij al-Wasielah. Want wie voor mij aan Allah al-Wasielah vraagt, komt in aanmerking voor mijn voorspraak.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Samenvatting van de les van Aboe Ismail (uit het boek cAqiedat us-Saffaariniyyah)